Nyresygdomme

​​Da nyrerne er livsvigtige, har nedsættelse af nyrernes funktion stor betydning for din krop. Man skelner mellem akut og kronisk nyresygdom.​

Akut nyresygdom

Akut nyresygdom vil typisk medføre indlæggelse på afdeling for nyresygdomme, sengeafsnit 1 med henblik på hurtig udredning og behandling. Ofte vil det i udredningsforløbet være nødvendigt at udtage en lille vævsprøve (nyrebiopsi) fra den ene nyre. Indgrebet er vejledt af ultralyd og foregår i lokalbedøvelse. Afhængig af diagnosen vil der i de fleste tilfælde være mulighed for medicinsk behandling.

Kroniske nyresygdomme

Kroniske nyresygdomme kan ikke helbredes og du må, som patient, leve med din kroniske sygdom. Symptomerne ved de forskellige nyresygdomme minder meget om hinanden, men for det meste optræder alle disse symptomer ikke på én gang.

De hyppigste symptomer på nedsat nyrefunktion er: Træthed, kvalme, madlede, opkastninger, hudkløe, vægttab, dårlig smag i munden/ dårlig ånde, ændret smagsoplevelse, væske-ansamlinger i kroppen, åndenød og lægkramper.

Behandling af kronisk nedsat nyrefunktion

I behandlingen indgår medicin, kostregulering ved en diætist, dialyse og nyretransplantation.

Dit første møde med Afdeling for Nyresygdomme

Du bliver henvist til os via din praktiserende læge eller fra en anden hospitalsafdeling. Undersøgelse og behandling forudsætter at du giver samtykke hertil.

De vigtigste årsager til nyresygdomme:

  • Nyresygdom hos patienter med sukkersyge
  • Ukendt årsag
  • Forstyrrelser i immunsystemet
  • Forhøjet blodtryk
  • Arvelige nyresygdomme


Læs mere om nyresygdomme på sundhed.dk​

Redaktør