Prægraduat og Postgraduat lægeuddannelser

​Afdelingen deltager aktivt både i den lægelige kandidatuddannelse og i den lægelige videreuddannelse

Gennem daglig undervisning, møder og konferencer tilstræber afdelingen at fastholde et højt uddannelsesniveau for alle læger ansat i afdelingen.

Herudover deltager afdelingen aktivt både i den lægelige kandidatuddannelse og i den lægelige videreuddannelse inden for specialerne intern medicin og nefrologi.


Prægraduat lægeuddannelse (kandidatuddannelsen)
Afdeling for Nyresygdomme deltager aktivt i den lægelige kandidatuddannelse i samarbejde med Københavns Universitet.  Afdelingen står for undervisningen i nefrologi for medicinstuderende på flere semestre. Afdelingen er også med til at afholde eksamen i specialerne.

Undervisningen foregår dels som teoretisk undervisning i hold og ved forelæsninger og dels ved praktisk undervisning og oplæring i forbindelse med de studerendes kliniske ophold i afdelingen.

Alle afdelingens læger deltager aktivt i uddannelsen af medicinstuderende.
Ansvarlige for den prægraduate lægeuddannelse på afdelingen er klinisk lektor overlæge Jesper Melchior Hansen og klinisk studielektor overlæge Rizwan Butt.

 

Postgraduat lægeuddannelse (videreuddannelsen af læger)
Afdelingen har læger ansat under uddannelse i dels introduktionsstilling i intern medicin samt hoveduddannelse/speciallægeuddannelse i nefrologi. Herudover kommer der i afdelingen urologiske læger i hoveduddannelsesstilling på fokuseret klinisk ophold.

Alle læger under uddannelse følger en individuel uddannelsesplan udarbejdet i henhold til afdelingens uddannelsesprogram og uddannelsens specifikke målbeskrivelse.

Alle læger i afdelingen deltager, afhængig af kompetencer, aktivt i videreuddannelsen af yngre læger.

Alle læger i en uddannelsesstilling får ved ansættelsens start tildelt en hovedvejleder, der sammen med den uddannelsessøgende primært er ansvarlig for uddannelsesforløbet.​

Ansvarlig for den postgraduate lægelige videreuddannelse på afdelingen er uddannelses ansvarlig overlæge Bo Broberg.

Redaktør