Nyreskole

​Afdeling for nyresygomme afholder nyreskole (patientskole) for patienter, som snart skal i dialyse. 

Vi tilbyder i nyreskolen individuel undervisning i din sygdomssituation, så du bliver i stand til at forstå og tage et medansvar for din situation og din behandling.

Du er velkommen til at tage pårørende med til undervisningen, der foregår dels i Nyresygdomme, klinik 1 og som en tema-eftermiddag for en gruppe patienter og pårørende.

På nyreskolens tema-eftermiddag inddrager vi blandt andet korte film om forskellige problematikker i forbindelse med det at blive nyresyg i vores undervisning. 

Den umiddelbare reaktion:
Den umiddelbare reaktion på det at blive nyresyg, fortalt af nyrepatienter og pårørende.​


​​
​Valg af dialyseform:
Overvejelser omkring valg af dialyseform, fortalt af nyrepatienter

​​Redaktør