Forskning

Afdeling for nyresygdomme er en forskningsaktiv afdeling, hvorfra flere PhD-afhandlinger og doktordisputatser er udgået.

Der publiceres i gennemsnit 12 artikler i internationale tidsskrifter årligt.

Afdelingens forskningsansvarlige

Afdelingen har to forskningsansvarlige overlæger, overlæge dr. med. Ewa Lewin (eksperimentel forskning) og overlæge ph.d. klinisk forskningslektor Ditte Hansen (klinisk forskning).  

 • Ditte Hansen arbejder på projektet "Diagnostik af knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion" og 2 Ph.D. studerende
 • Anders Nordholm arbejder på projektet " Chronic Kidney Disease, Accelerated Aging and Disturbed Mineral Metabolism"
 • Søren Egstrand arbejder med projektet:"Circadian Clock and the Parathyroid Gland".
Afdelingen har aktuelt 1 post doc ansat.

Den aktuelle forskning inkluderer følgende fokusområder:

 1. Effekten af hæmodialyse på hjertefunktionen
 2. Effekten af hæmodialyse på mineral metabolismen (calcium, phosphat, parathyreoidea hormon og FGF23)
 3. Udviklingen af hjertekarsygdom ved nedsat nyrefunktion. Forebyggelse og behandling
 4. Magnesiums betydning for åreforkalkning og knoglestruktur
 5. Diagnostik af renal osteodystrofi
 6. Behandling af renal osteodystrofi. Teriparatide behandling ved nedsat hyrefunktion.
 7. K vitamin og vaskulær calcifikation, karstivhed og knoglestruktur
 8. K vitamin mangel hos patienter i  hæmodialyse behandling. Kostens betydning.
 9. Klotho's rolle i parathyreoidea regulationen og mineral homeostasen
 10. Regulation af FGF23
 11. Reversibilitet af uræmisk vaskulopathi
 12. Knogle-vaskulatur "tissue cross talk"
 13. Regulation af skeletal set-point for calcium
 14. Epigenetisk regulation af sekundær hyperparathyreoidisme
 15. Transcriptional profil (RNAseq) af den uræmiske aorta
 16. Kutan calcifikation ved kronisk nefropati
 17. Forstyrret cirkadisk ur ved uræmi - molekylær mekanisme 


Redaktør