Forskning

Afdeling for Nyresygdomme er en forskningsaktiv afdeling.

Der foregår løbende forskningsprojekter på alle afdelingens afsnit. Både projekter afdelingen selv har opstartet og samarbejdsprojekter som afdelingen deltager i.

Formålet med de forskningsaktiviteter der foregår i afdelingen for nyresygdomme, er at forbedre viden om sygdomsudvikling og regulatoriske mekanismer ved nyresygdom, samt at forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med nyresygdom og følgetilstande til denne.

Den aktuelle forskning inkluderer følgende fokusområder:

 • Behandling af knoglesygdom ved nedsat nyrefunktion
 • Diagnostik af renal osteodystrofi
 • Forstyrrelser i mineralmetabolismen ved nedsat nyrefunktion
 • Magnesium og vaskulær kalcifikation ved nedsat nyrefunktion
 • Biopsiverificeret diabetisk nyresygdom; prevalens og prædiktive faktorer (PRIMETIME)
 • AV-fistlens modning, overlevelse og fysiologiske effekter (FAITH in fistula)
 • Vitamin K og vitamin K antagonist ved nedsat nyrefunktion
 • Et værdigt liv fra først til sidst med eller uden dialyse for patienter og deres pårørende
 • Klotho's rolle i parathyreoidea regulationen og mineral homeostasen
 • Regulation af FGF23
 • Reversibilitet af uræmisk vaskulopathi
 • Knogle-vaskulatur "tissue cross talk"
 • Regulation af skeletal set-point for calcium
 • Epigenetisk regulation af sekundær hyperparathyreoidisme
 • Transcriptional profil (RNAseq) af den uræmiske aorta
 • Forstyrret cirkadisk ur ved uræmi

Forskningspersonale

Afdelingen har to forskningsansvarlige overlæger, overlæge dr. med. Ewa Lewin (eksperimentel forskning) og overlæge ph.d. Ditte Hansen (klinisk forskning) e-mail: ditte.hansen.04@regionh.dk  

Afdelingen har et kliniske forskningslektorat ved Københavns Universitet, overlæge Ditte Hansen

Afdelingen har flere ph.d.-studerende, kandidat og bachelor studerende tilknyttet

Afdelingen har 2 forskningssygeplejersker og afdelingens personale er løbende involveret i afdelingens forskningsaktivitet.

Samarbejdspartnere

Afdelingen har mange samarbejdspartnere. Afdelingen samarbejder med andre afdelinger på Herlev-Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Steno Diabetes Center, nyremedicinske afdelinger i hele Danmark, udenlandske forskningsinstitutioner og mange andre.

Derudover deltager afdelingen i lægemiddelforsøg og andre forsøg opstartet af industrien.

Videnskabelige publikationer

Afdelingen præsenterer årligt nye forskningsresultater ved internationale kongresser og publicerer forskningsresultater i internationale tidsskrifter.

Redaktør