Rekvirering af kopi af svar og billeder

​Sådan rekvirerer du kopi af svar og billeder fra Afdeling for Nuklearmedicin.

​Hvis en anden læge, end henvisende læge, ønsker at rekvirere kopi af svar og billeder skal dette foregå skriftligt via sikker mail. I mailen skal følgende fremgå tydeligt:

  • Patientens navn og cpr.nr.
  • Navn på undersøgelse og undersøgelsesdato
  • Rekvirerende læges navn/navn på rekvirerende afdeling
  • Patientens samtykke til at rekvirere kopi af svar
  • Alternativt skal det dokumenteres, at patienten er i forløb hos pågældende læge/hospitalsafdeling
Redaktør