Kopi af svar

Hvis du ønsker at se svaret på din undersøgelse, har du nogle forskellige muligheder.

​Du kan selv finde svaret på din undersøgelse på Sundhed.dk. Følg denne vejledning: Adgang til svar på undersøgelser fra Afdeling for Nuklearmedicin på Sundhed.dk

Du har også mulighed for at udfylde en samtykkeblanket i forbindelse med dit besøg og aflevere den på afdelingen. Vi vil efterfølgende sende svaret til din e-Boks eller din postadresse.

Du kan også sende os en mail, hvori du oplyser dit navn, cpr.nr., undersøgelsesdato, samt hvortil svaret skal sendes (e-Boks eller postadresse)

Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform (login med NemID)

 


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


Redaktør