Kopi af svar

Hvis du ønsker at se svaret på din undersøgelse, har du nogle forskellige muligheder.

​Du kan selv finde svaret på din undersøgelse på Sundhed.dk. Følg denne vejledning: Adgang til svar på undersøgelser fra Afdeling for Nuklearmedicin på Sundhed.dk

Du har også mulighed for at udfylde en samtykkeblanket i forbindelse med dit besøg og aflevere den på afdelingen. Vi vil efterfølgende sende svaret til din e-Boks eller din postadresse.

Du kan også skrive til os og oplyse dit navn, cpr.nr., undersøgelsesdato, samt hvortil svaret skal sendes (e-Boks eller postadresse):


Skriv sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform, hvis du er i forløb på afdelingen (login med MitID)​

​​​


Skriv sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med MitID)​​


Redaktør