Undersøgelse og behandling

Her kan du finde patientinformationer om de undersøgelser og behandlinger, som vi udfører i afdelingen.

VACCINATION MOD COVID-19

Se planen for, hvornår det bliver din tur.


 Se patientinformationer fra klinikker og enheder

 Se patientinformationer fra sengeafsnit