Undersøgelse og behandling

Her kan du finde patientinformationer om de undersøgelser og behandlinger, som vi udfører i afdelingen.


 Se patientinformationer fra klinikker og enheder

 Se patientinformationer fra sengeafsnit