​​​​​​​​​

Lungesygdomme, sengeafsnit 1

​Lungesygdomme, sengeafsnit 1 er et specialafsnit for patienter med medicinske lungesygdomme – såsom KOL, astma, lungeinfektioner, og lungekræft.


​Vi har særlig ekspertise inden for: 

  • Medicinsk behandling af lungelidelser såsom KOL og astma
  • Behandling, pleje og omsorg
  • NIV-behandling, en form for respiratorbehandling - uden respirator
  • Rygestopvejledning
  • Rehabilitering af KOL-patienter
  • Allergiudredning
  • Fiberbronkoskopi (kikkertundersøgelser af lungerne)
  • IMA senge (Intermediære observationssenge)
  • Drænbehandling af væske /luft i lungesækken

På Lungesygdomme, sengeafsnit 1 vil du møde et professionelt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører og sekretærer. 

Vi har 21 sengepladser og er placeret på stuerne 14-25 på 7.sal.

Vi inddrager dig i beslutning om din behandling

Vi lægger stor vægt på at tilpasse dit behandlingsforløb med respekt for netop dine og dine pårørendes behov, og vi tilstræber at skabe så gode og trygge rammer som muligt for dit ophold, din udskrivelse samt det videre forløb.

Planen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig som patient og afdelingens personale. Vi inddrager gerne dine pårørende, som er velkomne til at deltage i undersøgelser og samtaler. Vi tilstræber herigennem et sammenhængende og meningsfuldt forløb.

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, der har ansvar for sammenhæng i dit forløb, herunder udskrivelse og evt. planlægning af genoptræning og hjælp i hjemmet – samt evt. opfølgning i Lungesygdomme, klinik 1 eller Lungesygdomme, klinik 2.

​På Lungesygdomme, sengeafsnit 1 behandler patienter med lungelidelser. De lungemedicinske forløb omfatter såvel rådgivning og udredning som medicinsk behandling. De fleste af vores patienter indlægges akut.

Redaktør