​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Infektionssygdomme, sengeafsnit 1

​Specialafdeling for patienter med infektionssygdomme.

Infektionssygdomme, sengeafsnit 1

Patienterne i vores sengeafsnit er fortrinsvis indlagt via Herlev Hospitals Akutmodtagelse, men kan også være henvist fra andre afdelinger på hospitalet eller fra andre hospitaler i regionen. 

I vores sengeafsnit udreder, plejer og behandler vi primært patienter med svære infektioner, herunder lungebetændelse, meningitis, sepsis, tuberkulose, gastroenteritis, clostridier, ESBL, knogleinfektioner og tropesygdomme som denguefeber og malaria. Vores personale består af kompetenceudviklede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, samt 7 speciallæger i infektionsmedicin og internmedicin. Desuden har vi flere medicin-og sygeplejestuderende, som vi underviser i internmedicin og infektionsmedicin.​

Vores sengestuer er placeret på 4. sal nybyggeriets store ring (opgang 22) på stuerne 112-128.

Vi inddrager dig i beslutning om din behandling

På Infektionssygdomme, sengeafsnit 1 vil du møde et professionelt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører og sekretærer. Vi lægger stor vægt på at tilpasse dit behandlingsforløb med respekt for netop dine og dine pårørendes behov, og vi tilstræber at skabe så gode og trygge rammer som muligt for dit ophold, din udskrivelse samt det videre forløb.

P​lanen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig som patient og afdelingens personale. Vi inddrager også dine pårørende, som er velkomne til at deltage i stuegang eller planlagte samtaler, enten på hospitalet eller telefonisk. Vi tilstræber herigennem et sammenhængende og meningsfuldt forløb.

Tavle på sengestuen

På din sengestue sidder der en tavle, hvor du hver dag kan følge med i den opdaterede plan for din indlæggelse og hvornår du skal udskrives. Tavlen kan også bruges til at påføre ubesvarede spørgsmål, både fra dig og din familie. Vi taler sammen om jeres spørgsmål ved stuegang.

Kontaktpersoner

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, der har ansvar for sammenhæng i dit forløb, herunder udskrivelse og evt. planlægning af genoptræning og hjælp i hjemmet – samt evt. opfølgning i Infektionssygdomme, klinik 1.​ Navnene på dine kontaktpersoner fremgår både af tavlen samt et kort, du får udleveret i afdelingen.

Infektionssygdomme, sengeafsnit 1 har hovedfunktion i bred infektionsmedicin samt regionsfunktion i HIV og Hepatitis.

Redaktør