​​​​​​​​​

Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1

Specialafdeling for patienter med hormonsygdomme

​​​​​​​​​

Om Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1

Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1 er en specialafdeling for patienter med hormonsygdomme (endokrinologiske lidelser)

Vi har særlig ekspertise inden for:

  • Diabetesbehandling
  • Udredning og behandling ved mistanke om mere sjældne hormonsygdomme
  • Udredning og behandling af lavt saltindhold i blodet (hyponatriæmi)
  • Behandling ved længerevarende lavt væskeindtag (dehydratio)
  • Udredning ved uforklarlig sygdom

På Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1 vil du møde et professionelt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører og sekretærer.

Vi er placeret på stuerne 5-16 på etage 06.

Vi inddrager dig i beslutningen om din behandling

Der vil blive lagt en plan for undersøgelse og behandling i et samarbejde mellem dig som patient og afdelingens personale. 

Det gør vi for at skabe så gode og trygge rammer som muligt for dit ophold. 

Vi vil også gerne inddrage dine pårørende, som er velkomne til at deltage i undersøgelser og samtaler. 

Dette skulle gerne give et sammenhængende og meningsfuldt forløb under din indlæggelse. 

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, der har ansvar for sammenhæng i dit forløb, herunder udskrivelse og planlægning af genoptræning og hjælp i hjemmet – samt evt. opfølgning i Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 1 eller Medicinske sygdomme, klinik 1.

Redaktør