​​​​​​​​​

Ældresygdomme, sengeafsnit 1

​Specialafdeling for ældre patienter.


Vores patienter er fortrinsvis indlagt via Herlev Hospitals Akutmodtagelse, men kan også være henvist fra andre afdelinger på hospitalet eller fra andre hospitaler i regionen. Enkelte af vores patienter bliver indlagt via vores tilknyttede Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald, klinik 1.

På Ældresygdomme, sengeafsnit 1 vil du møde et professionelt team af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, portører og sekretærer, som alle inden for deres fagområde har specialviden inden for geriatri.  

Vores sengestuer er placeret på 4. sal i nybyggeriets store ring (opgang 22) på stuerne 90-111.


Hvad er ældresygdomme?

Ældresygdomme er en fordanskning af ordet geriatri, som betyder læren om alderdommens sygdomme, deres årsager, diagnose, behandling og forebyggelse. 

Geriatri er et bredt, medicinsk speciale, der varetager undersøgelse og behandling af svækkede, ældre patienter med komplekse sygdomme og syndromer. 

Under indlæggelsen er målet så vidt muligt at helbrede patientens akutte tilstand, forbedre funktionsniveauet, øge livskvaliteten og mindske behovet for hjælp i hverdagen. 

En geriatrisk vurdering omfatter:

 • Undersøgelse og behandling af symptomer og smerter
 • Gennemgang og evt. ændring af din medicin
 • Undersøgelse af gang, balance og styrke
 • Afdækning af din kost og ernæringstilstand 
 • Undersøgelse af din hukommelse og orient eringsevne 
 • Undersøgelse af dit humør inkl. om du lider af depression og angst 
 • Vurdering af din livssituation herunder; 
  • Gøremål og aktiviteter i dagligdagen
  • Socialt netværk, herunder praktisk hjælp fra familie, bekendte og hjemmepleje

Vi inddrager dig i beslutning om din behandling

Planen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig som patient og afdelingens personale. Vi inddrager gerne dine pårørende, som er velkomne til at deltage i undersøgelser og samtaler. Vi tilstræber herigennem et sammenhængende og meningsfuldt forløb.

Vi lægger stor vægt på at tilpasse dit behandlingsforløb med respekt for netop dine behov, og vi bestræber os på at skabe så gode og trygge rammer som muligt for dit ophold.

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge og kontaktsygeplejerske, der har ansvar for sammenhæng i dit forløb, herunder udskrivelse og planlægning af genoptræning og hjælp i hjemmet – samt evt. opfølgning i Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald, klinik 1.

 

Redaktør