Når du udskrives

​Vi planlægger din udskrivelse sammen med dig og dine pårørende

Udskrivelse

Din udskrivelse fra hospitalet planlægges sammen med dig og dine pårørende.​

Når du står for at skulle udskrives fra hospitalet, skal du huske, at du måske ikke ved indlæggelsen fik tøj eller nøgler med. Bed dine pårørende om at tage disse ejendele med til dig, før du skal udskrives.

Inden du bliver udskrevet, vil vi orientere dig:
  • om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået
  • om eventuel videre behandling
  • om du skal tage specielle hensyn til dit helbred.
Hospitalet kan udstede en sygemelding til din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab, hvis du ønsker det.

Når du udskrives, sender vi et resumé af dit indlæggelsesforløb samt information om hvilken medicin, du eventuelt skal tage fremover, til din egen læge, med mindre du tilkendegiver, at du ikke ønsker dette.

Kontrol og efterbehandling

Personalet vil aftale med dig om kontrol, efterbehandling og genoptræning skal foregå hos din egen læge eller i et af afdelingens ambulatorier eller dagafsnit.
Kørsel til efterbehandling sker stort set efter samme regler som transportgodtgørelse ved indlæggelse og udskrivning.

Genoptræning

Hvis lægen vurderer, at du efter udskrivelse fra hospitalet har behov for genoptræning, vil afdelingens fysio- eller ergoterapeuter, i samarbejde med dig og afdelingens øvrige personale, udforme en genoptræningsplan, som du vil få udleveret.
En kopi vil blive sendt til din kommune og din egen læge, med mindre du tilkendegiver, at du ikke ønsker dette.

Hjælp i hjemmet

Der kan være forhold, der gør, at du ikke kan klare dig hjemme uden hjælp. Du kan f.eks. have behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje. Der kan også være tale om, at din bolig skal ændres på nogle punkter.
Hvis du har brug for hjælp efter udskrivelsen, vil plejepersonalet, efter aftale med dig, kontakte din hjemkommunes visitationskontor med henblik på at finde den rette løsning.
Det er kommunens opgave at sørge for, at du får hjælp i hjemmet, og derfor er det også kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Hjælpemidler, f.eks. ’udlån af kørestol’

Når du bliver udskrevet, har du muligvis behov for hjælpemidler til at klare dagligdagen hjemme, såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet. Hvis det er tilfældet, vil afdelingens personale hjælpe dig med midlertidigt at låne hjælpemidlerne af hospitalet. Kommunen vil blive kontaktet, hvis der er tale om et mere permanent hjælpemiddelbehov.
Du skal være opmærksom på, at du selv skal sørge for at levere hjælpemidlerne tilbage, når du ikke længere behøver dem.

Redaktør