Information til pårørende

​Som pårørende er du til enhver tid velkommen i afdelingen.  Du er også velkommen til at deltage i stuegang. 

​​​

Det er af stor betydning, at vi har et tæt samarbejde med pårørende til patienten.

Vi beder patienten om at udpege en kontaktperson blandt pårørende og oplyse telefonnummeret til nærmeste pårørende ved indlæggelsen.

Du kan hjælpe os og patienten ved:

  • at fortælle os om patientens sundhedstilstand og formåen op til indlæggelsen.
  • at sørge for, at patienten får hensigtsmæssigt fodtøj og evt. løsthængende tøj bragt ind fra hjemmet hurtigst muligt.
  • at hjælpe med at tage patientens værdigenstande med hjem hurtigst muligt.
  • at bistå os i vores daglige pleje af patienten med basale plejeopgaver under besøg hos patienten, f.eks. at gå en tur med patienten, tilbyde noget at drikke, hjælpe med at indtage et måltid eller mellemmåltid og lignende. Spørg personalet hvis du er i tvivl.
  • at være til stede hos / komme ind til patienten når denne er utryg og har brug for mere tæt tilstedeværelse end vi kan give.
  • at medvirke til at planlægge en tryg udskrivelse, f.eks. ved at følge med hjem eller tage imod i hjemmet. Du er også velkommen til selv at bringe din pårørende hjem, hvis det er muligt.

Vi beder om, at I som pårørende indbyrdes taler med den person i familien, som patienten har udpeget som kontaktpårørende. 

Telefonnumre

Du kan som pårørende ringe direkte til vores sengeafsnit.​

  • Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 1, opgang 1, 6. sal på tlf. 38 68 36 57
  • Lungesygdomme, sengeafsnit 1, opgang 1, 7. sal på tlf. 38 68 30 41
  • Ældresygdomme, sengeafsnit 1, opgang 22, 4. sal, tlf. 38 68 95 92
  • Infektionssygdomme, sengeafsnit 1, opgang 22, 4. sal på tlf. 38 68 95 92

Hvis du ikke ved, hvor din pårørende er indlagt, kan du ringe til hospitalets hovednummer tlf. nr. 38 68 38 68. 

Du har også mulighed for at henvende dig personligt i hospitalets ”Information” i forhallen. 

Besøgstider

Som pårørende til en indlagt patient er du til enhver tid velkommen. Der gælder dog andre regler under coronaepidemien, se hospitalets hjemmesides forside for de aktuelle retningslinjer.

Hvis besøg foregår på stuen beder vi jer om at tage hensyn til, at de andre patienter kan have behov for at hvile.

Hvis der er aktiviteter på stuen med andre patienter, vil vi bede besøgende om at gå uden for stuen imens.

Lægesamtale og informationer

Hvis patienten ønsker det, kan du som pårørende deltage i en lægesamtale, hvis muligt. Vi kan desværre ikke tilbyde alle uddybende lægesamtaler.

​For at få mest udbytte af en samtale kan det være en fordel at forberede spørgsmål og søge viden på forhånd.

Informationsniveau i aften-, natte- og weekendvagter

Fremmødet af plejepersonale i alle aften-, natte- og weekendvagter er reduceret betragteligt, og det betyder bl.a. at mere servicebetonede opgaver prioriteres lavere, herunder pårørendes mulighed for samtaler og information, der som udgangspunkt henvises til dagvagten på hverdage

Der fraviges naturligvis ved akut forværring af patienters tilstand, hvor pleje- og informationsbehovet ofte kan være øget.

Blomster

Af hensyn til patienter, der er allergiske, må stærkt duftende blomster ikke medbringes på afdelingen.

Spisebillet

Som pårørende kan du spise med ved måltiderne, hvis du har købt en spisebillet. Spisebilletten kan du købe i Caféteriet i forhallen.

Overnatning for pårørende

Det er som udgangspunkt ikke muligt for pårørende at overnatte på hospitalet. Undtaget er dog i tilfælde af alvorlig, livstruende sygdom.

Redaktør