Vores vision

​I Afdelingen for Medicinske sygdomme er vi stolte af, og kendte for, tilfredse patienter, som oplever meningsfulde og sammenhængende forløb.

​​

Det gør vi ved:

  • inddragelse af patienter og pårørende gennem partnerskab

  • at skabe tryghed for patienter og personale

  • koordinering og samarbejde på tværs af specialer og sektorgrænser

  • at være en attraktiv arbejdsplads

Vi varetager i afdelingen uddannelse inden for lægelige og sundhedsfaglige grund- og videreuddannelser.

For at fremme medarbejdernes faglige og personlige kompetencer fokuserer vi på:

  • kvalificeret lederskab, hvor områdeledelsen er inddraget i en lang række ledelsesfunktioner og beslutningsprocedurer

  • at skabe et arbejdsmiljø, der stimulerer til forskning, udvikling og kvalitet

  • at personalet kan udvikle sig gennem arbejdet, ligesom vi tilstræber, at der i alle stillinger ansættes velkvalificeret personale

  • at have en moderne personalepolitik Redaktør