​​​​​​​​

Infektionssygdomme, klinik 1

I Infektionssygdomme, klinik 1 varetager vi undersøgelse og behandling af generelle infektionsmedicinske sygdomme, tropesygdomme og  kroniske virusinfektioner, som HIV og Hepatitis B og C

Endvidere tilbyder vi ambulant opfølgning af patienter, der har været indlagt i Afdelingen for Medicinske sygdomme med infektionssygdomme.

Herudover er der mulighed for vurdering af patienter med nyopstået feber af ukendt årsag, eks. patienter, der nyligt er kommet hjem fra troperne og skal udredes for malaria. Dette kan ske efter forudgående kontakt til en af speciallægerne i Infektionsmedicin.

Klinikken varetager også behandling af patienter med:

  • Tarminfektion (Clostridium Difficile) og udleverer vederlagsfri antibiotika til disse patienter
  • Resistente bakterier, eks MRSA eradikeres (behandles) Opfølgende kontrol foregår via egen læge.

 

Redaktør