Lægevidenskabelig forskning i Afdeling for Medicinske Sygdomme

Den lægelige forskning på Afdeling for Medicinske Sygdomme er fysisk i flere placeret dels i et forskningslaboratorium (O54O4), dels i en forskningsenhed i pavillon 9. Forskningsenheden består af ca 10 ph.d.-studerende, 2 forskningsaktive overlæger, en forskningslektor (50% forskning) samt 2 professorer hvoraf den ene også er tilknyttet Afdeling for Kræftbehandling. Dertil er der tilknyttet fire bioanalytikere til forskningslaboratoriet, og en forskningssygeplejerske. Den daglige teamledelse af forskningslaboratoriet varetager professor Jens Faber sammen med den ledende bioanalytiker.

Center for Endokrinologi og Metabolisme

Center for Endokrinologi og Metabolisme ledes af professor Jens Faber.   Aktuelt er 7 aktive ph.d. studerende og 3-4 scholarstuderende tilknyttet.  Til enheden er desuden tilknyttet Julia Johansen, professor i delestilling med Afdeling for Kræftbehandling, og 2 seniorforskere som ph.d med vejledere.  Forskningsenheden har eget forskningslaboratorium, som varetager kliniske forsøg og udvikling af nye biomarkører.                                  

Det overordnede formål med forskningen er, at undersøge mekanismer og udvikle nye behandlingsmuligheder til at forebygge udvikling af tidlig hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes og metabolisk dysfunktion.

De væsentligste fokus områder er:

  • Randomiserede kliniske trials af patienter med diabetes og med hjertekarsygdom

  • Sammenhæng mellem diabetes og udvikling af hjertekarsygdom

  • Identifikation af type 2 diabetes og kardiovaskulære biomarkører

  • Fedtvævs betydning for udvikling af hjertesygdom

  • Screening af tidlig hjertesvigt ved diabetes

  • Sammenhængen mellem androgener , glukosemetabolisme og fedtvæv

  • Tæt tværfagligt samarbejde med kardiologisk afdeling, Herlev Hospital om studier der kombinerer metabolismeforsøg med avancerede hjerteskanninger.

  • Molekylær biologi

  • Thyreoidea 

Vi har inden for de seneste år udviklet et tæt samarbejde med flere højt specialiserede afdelinger på Herlev Hospital, og har samarbejdspartnere på kardiolgoisk afdeling Rigshospitalet og Skejby samt i udlandet, der medfører et stigende antal ph.d studier.

Redaktør