Forskningsenheden for klinisk sygepleje

Enheden arbejder for at producere evidens til brug for klinisk sygeplejepraksis, og deltager desuden i arbejdet med at implementere evidensbaseret sygeplejepraksis

Enheden har et forskningsprogram som udforsker og afprøver interventioner rettet mod velkendte problemstillinger omkring den ældre medicinske patient. Fire tværgående perspektiver er gennemgående i forskningsprogrammets projekter: Personcentreret pleje og behandling, tværsektorielt samarbejde, medinddragelse af pårørende samt implementeringsforskning. 

Enheden beskæftiger p.t. 3 phd-studerende sygeplejersker samt en seniorforsker. 

Enheden ledes af seniorforsker Tove Lindhardt, RNT, MScN, PhD.

Enheden indgår i forskningssamarbejder med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Hamburg Universitet, Universitetet i Lissabon, Athen Universitet og Tromsø Universitet.


 

 

 

Redaktør