Forskningsenheden for klinisk sygepleje

Enheden arbejder for at producere evidens til brug for klinisk sygeplejepraksis, og deltager desuden i arbejdet med at implementere evidensbaseret sygeplejepraksis

Om forskningsenheden

Enheden har et forskningsprogram som udforsker og afprøver interventioner rettet mod velkendte problemstillinger omkring den ældre medicinske patient. Fire tværgående perspektiver er gennemgående i forskningsprogrammets projekter: Personcentreret pleje og behandling, tværsektorielt samarbejde, medinddragelse af pårørende samt implementeringsforskning. 

Enheden beskæftiger p.t. 3 phd-studerende sygeplejersker samt en seniorforsker. 

Enheden ledes af seniorforsker Tove Lindhardt, RNT, MScN, PhD.

Forskningssamarbejde

Enheden indgår i forskningssamarbejder med:

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Københavns Universitet
  • Lunds Universitet
  • Hamburg Universitet
  • Universitetet i Lissabon
  • Athen Universitet
  • Tromsø Universitet.

Redaktør