Ledige stillinger i Afdelingen for Medicinske Sygdomme

Afdelingen for Medicinske Sygdomme har sengeafsnit og klinikker på både Herlev og Gentofte Hospital.

Alle ledige stillinger annonceres på både Danske Regioners hjemmeside for sundhedsjob og på Region Hovedstadens egne jobsider:

Læs om, hvordan det er at arbejde som medicinsk sygeplejerske (på regionens jobsider)

Redaktør