Besøgstid

Dine pårørende er meget velkomne til at besøge dig under indlæggelsen.

​​​

Afdelingen har ingen fast besøgstid.

Vi beder om hensyntagen over for de øvrige patienter og ved:

  • stuegang
  • undersøgelser
  • personlig hygiejne ​​  
Redaktør