Godt at vide

Besked om hvor og hvornår du skal møde, fremgår af det indkaldelsesbrev, du modtager. Hvis du er forhindret i at møde, beder vi dig ringe til afdelingen hurtigst muligt - se kontakt til højre.

​Modtagelse

Ved ankomsten til hospitalet skal du henvende dig på

  • Etage 05 - hvis du skal i vores akutte afsnit.
  • Etage 12 - hvis du skal indlægges i Medicinsk og Kirurgisk Sengeafsnit
  • Etage 13 - hvis du skal indlægges i Kirurgisk Sengeafsnit (Afsnit Øst eller Vest)
  • Etage 04, R1, hvis du skal i Medicinsk Ambulatorium, Medicinsk Dagafsnit, Kirurgisk Ambulatorium, Stomiklinik eller Kikkertundersøgelse (Endoskopi).

Ventetid

Vi forsøger at undgå ventetid eller udsættelse af undersøgelser og operationer, men desværre opstår der af og til akutte situationer, som betyder, at vi må udsætte den planlagte behandling. Vi beder om forståelse for, at vi behandler de mest akutte patienter først.

Hvis du skal indlægges husk at medbringe

Sygesikringsbevis, indkaldelsesbrev, personlige toiletartikler, badekåbe, morgensko samt evt. medicin og læsestof. Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at medbringe dem på skrift.

Indlæggelsesbevis

Ønsker din arbejdsgiver dokumentation for, at du er indlagt, kan du få udleveret et indlæggelsesbevis på afdelingen.

Internetforbindelse

Hvis du har din egen bærbare computer med, kan du få gratis adgang til internettet via trådløst netværk. Du får adgang ved at henvende dig til personalet på din afdeling.

Hvis du er pårørende til en patient, kontakter du ligeledes personalet på afdelingen.
Du skal oplyse navn og cpr.-nummer for at blive oprettet som bruger af nettet.

Stuegang

Der er stuegang mellem kl. 8.30 og 11.30. Hvis der er en plan for behandlingen, vil der kun være stuegang efter behov.

Formålet med stuegangen er kontakten mellem lægen og dig, så dine symptomer kan afdækkes og undersøgelser iværksættes.

Lægesamtale/samtale

Lægesamtalen er en dialog mellem personale, patient og pårørende om behandling eller planer. Hvis du har brug for en lægesamtale, kan du bestille tid hos plejepersonalet.

Samtaler foregår oftest mellem klokken 14.00 og 15.00 – og altid efter aftale. Under særlige omstændigheder kan andre tidspunkter aftales. Du må være forberedt på, at der kan forekomme ventetid, da lægen ofte må tage sig af akutte opgaver.

Dine pårørende kan ikke bestille en lægesamtale uden din accept.

Weekend-orlov

Ønsker du at tilbringe weekenden uden for hospitalet, kan du aftale det med lægen. Det forudsætter naturligvis, at din tilstand tillader, at du forlader hospitalet.

Ønsker du at tilbringe en eftermiddag eller aften udenfor hospitalet, kan det også lade sig gøre, hvis din tilstand tillader det.

Transport ved orlov skal du normalt selv betale.

Internetforbindelse

Hvis du har din egen bærbare computer med, kan du få gratis adgang til internettet via trådløst netværk. Du får adgang ved at henvende dig til personalet på din afdeling.

Hvis du er pårørende til en patient, kontakter du ligeledes personalet på afdelingen.

Du skal oplyse navn og cpr.-nummer for at blive oprettet som bruger af nettet.

Udskrivningssamtale

Inden du bliver udskrevet, orienterer vi dig om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået, samt om eventuel videre behandling. Du får samtidig at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred. Hvis lægen skønner det nødvendigt, og du ønsker det, kan hospitalet udstede en sygemelding til din arbejdsgiver eller dit forsikringsselskab.

Udlån af hjælpemidler

Når du bliver udskrevet, kan du muligvis have behov for hjælpemidler. Er det tilfældet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal selv sørge for at levere tingene tilbage.

Kontrol og efterbehandling

Efter opholdet på afdelingen aftaler vi, om kontrol og efterbehandling/genoptræning skal foregå hos din egen læge eller i afdelingens ambulatorium.


Redaktør