Kørsel

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til det hospital du er henvist til. I visse tilfælde kan du få godtgjort dele af dine transportudgifter.

Redaktør