Klinik 3

​Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme medicinske sektion på Herlev Hospital har mangeårig erfaring i behandling af patienter med såkaldt kronisk inflammatorisk tarmsygdom, der ofte forkortes IBD. Kronisk inflammatorisk tarmsygdom omfatter blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og en mere udbredt tarmbetændelse (Crohns sygdom).

Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme huser et af de største centre for behandling af IBD i Danmark. I centret følges omkring et par tusinde patienter med IBD livslangt - enten i det specialiserede IBD-ambulatorium,  Medicinsk Dagafsnit eller under indlæggelse på centrets tilknyttede sengeafsnit 2.

Veldokumenteret erfaring

Centrets formål er at give den enkelte patient den mest optimale undersøgelse og behandling. Det tilknyttede fastansatte personale har en veldokumenteret og lang erfaring med undersøgelse og behandling af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Centret har en omfattende forskningsaktivitet på området og er stærkt involveret i afprøvninger af nye lægemidler samt af de nyeste diagnostiske undersøgelsesmetoder.

Med baggrund i veldokumenteret (evidensbaseret) behandling yder centret et meget væsentligt bidrag til, at patienter med kronisk tarmbetændelse behandles optimalt - med fokus på hurtig diagnostik og effektiv medicinsk behandling,  hvilket forventes at påvirke den enkelte patients livskvalitet betragteligt.

Redaktør