Interne kurser for yngre læger

​Kurserne er korte men intensive og evidensbaserede. Der er fokus på de vigtigste kliniske og operative pointer.

​De interne kurser udbydes to gange om året. Ved færre end seks tilmeldte aflyses kurserne. Maximum er 12 deltagere, da undervisningen er dialogbaseret.

TILMELDING: mailto:Dorte.Ruth.Winther.Borgersen@regionh.dk       
TILMELDINGSFRIST:  Senest 1 uge inden kursus
TIDSPUNKT: Alle kurser er fra klokken 16.00 til 18.00 medmindre andet fremgå

Niveauet er rettet mod introduktions- eller hoveduddannelseslæger, men alle er velkomne, også medicinstuderende. Læger ansat i Gastroenheden har fortrinsret.

TEORETISKE KURSER

Akut Abdomen
De mest almindelige kirurgiske diagnoser og differential diagnoser ved akut abdomen gennemgåes. Klinik, billeddiagnostik, biokemi, differentialdiagnostik og udredningsstrategi gennemgåes. Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete eksempler, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Hernie
Her gennemgås udredning og vurdering af indikation for akut operation, elektiv operation eller konservativ behandling. Vi gør en del ud af anatomien, da den typisk volder vanskeligheder i praksis, og er en forudsætning for at undgå postoperative smerter og en lav recidivrate. Fokus er på inguinalhernier, men grundprincipperne for vurdering af andre og mere komplicerede hernier gennemgås også.

Galdeveje
UL, MRCP, ERCP, EUS? Akut, subakut, elektiv eller ingen operation? Galdevejssygdomme giver ofte anledning til overvejelser og diskussion. Og diskussion af cases er også en del at dette kursus. Udredning og behandling, herunder biokemi og principper for cholecystektomi gennemgås. Anatomien bliver præsenteret så du aldring glemmer hvad du skal passe på, og hvorfor komplikationer opstår. Fokus er på stensygdomme, men vi kommer også omkring de vigtigste differentialdiagnoser.

Kolorectal Cancer
Gennemgang af kolorectal cancer, stadieinddeling, håndtering af histologisvar, operativ strategi. Endvidere gennemgang ad pre- og post operative forholdsregler - herunder onkologisk behandling.

TEORETISKE KURSER

Efterår 2015

Undervisere

Akut abdomen

Afventer dato

Kolorectal Cancer

26/11 -15 kl. 16-18

Overlæge Henrik Loft

Galdeveje

Afventer dato

Overlæge Søren Deigaard 

Hernie

Annonceres senere

Overlæge Samii Asadzadeh


PRAKTISKE KURSER

Kirurgisk knudeteknik
Efter en kort teoretisk indføring suturmateriale, nåletyper og grundlag for valg af teknik ved lukning af fascie, gives praktisk undervisning i suturering, en- og tohånds knuder samt laparoskopisk suturering. Anatomi og evidensgrundlag for valg af teknik ved anastomosering af tyndtarme og/eller colon gennemgås, før vi bruger resten af tiden på at sy anastomeoser på grisetarm. Vi underviser primært i et-lags fortløbende suturering ad modum Davos.

Grisekursus - heldagskursus på Panum Instituttet
Her underviser vi i laparoskopisk kirurgi om formiddagen og åben kirurgi om eftermiddagen. Typisk gennemgår vi teknikker ved portsætning og portplacering, cholecystektomi, appendektomi, suturering af serosalæsion, anastomoser, perforeret og blødende ulcus samt håndtering af blødning.

PRAKTISKE KURSER

Forår 2015

Undervisere

Sutur og anastomoseAfventer dato

Overlæge Mai-Britt Tolstrup og overlæge Dorte Winther

Grisekursus

5/11 2015 ​

Overlæge Sami Asadzadeh og overlæge Dorte Winther 

Endoskopi

Kurset tilbydes til udvalgte

Overlæge Lene Brink
Redaktør