Om klinikken

Når du møder i Ambulatoriet på 4. etage R1, skal du melde din ankomst til sekretæren ved den røde skranke.

Gastroenhedens Ambulatorium har både en medicinsk og en kirurgisk del. Derudover har de et Dagafsnit, en Stomiklinik, en Inkontinensklinik og et Sygeplejeambulatorium tilknyttet.

Ventetid
Vi gør, hvad vi kan for, at du kommer ind til den aftalte tid i ambulatoriet. På et hospital kommer der af og til noget uforudset, som kan gøre, at vi ikke kan overholde de planlagte tider. Vi håber, du vil udvise forståelse, hvis det skulle ske for dig. Tag under alle omstændigheder læsestof og eventuelt lidt mad med.

Kontaktperson
Mens du går til kontrol i ambulatoriet, er du tilknyttet et fast team af læger og sygeplejersker, men da både læger og sygeplejersker i ambulatoriet har mange forskellige arbejdsopgaver, er det ikke sikkert, at du møder den samme læge eller sygeplejerske hver gang. 

​Dagene i ambulatoriet er inddelt efter specialefunktioner, det er derfor heller ikke altid muligt at ønske en speciel ugedag til undersøgelsen.

Er du i kræftpakkeforløb, kan du kontakte en af forløbskoordinatorer på 38 68 12 92

Du får en plan for undersøgelser og behandling
Lægen lægger en plan for eventuelle undersøgelser og behandlinger i samarbejde med dig. Sygeplejersken bestiller undersøgelserne og planlægger så vidt mulig tiderne sammen med dig.

Spørg, hvis du er i tvivl
Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.  Vi lægger vægt på, at den enkelte patient føler sig godt informeret og selv er med til at træffe beslutninger om undersøgelser og behandling.

Du vil altid få udleveret skriftlig information, som supplerer den mundtlige information om det, der skal ske.

Inddragelse af pårørende
Det er dig, der bestemmer, om du vil have en pårørende med til samtalen i ambulatoriet og til de videre undersøgelser. Vores anbefaling er, at en nær pårørende så vidt mulig deltager, da der bliver talt om mange ting og givet meget information, der har betydning for begge parter.

Vores erfaring er, at det kan være svært for patienten at huske og holde rede på alle informationer og aftaler.

Hvordan får jeg svar på undersøgelser
Du får svar på undersøgelser ved det efterfølgende besøg i ambulatoriet, medmindre andet er aftalt med lægen. Skulle der komme et svar, som kræver yderligere undersøgelse eller andre tiltag, vil du blive kontaktet af ambulatoriet enten pr. telefon eller brev.

Du skal være opmærksom på
Ved indlæggelse i Gastroenheden vil eventuelle planlagte ambulante tider blive annulleret og eventuelt nye vil blive bestilt ved udskrivelsen. Tal med din kontaktsygeplejerske om dette under indlæggelsen.

Har du brug for tolk
Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Har du brug for tolk, siger du det til den læge eller sygeplejerske, du har kontakt med. Det er hospitalet, der bestiller tolken, da der kun må bruges bestemte tolkebureauer.

Husk at sende afbud
Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud i så god tid som muligt. Det giver os mulighed for at give din tid til en anden patient. Du kan aftale ny tid med sygeplejersken med det samme.

Det er muligt at tilmelde sig NEM SMS på Borger.dk, så vil du modtage en påmindelses-SMS tre dage inden din planlagte kontrol. Tilmelding til NEM SMS


Redaktør