Kørsel

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til det hospital du er henvist til. I visse tilfælde kan du få godtgjort dele af dine transportudgifter.

Se om du har ret til transport.

Hvis du har ret til betalt kørsel, bedes du kontakte os:

  1. Hvis du har behov for at medbringe en ledsager eller hjælpemiddel for eksempel rollator eller egen kørestol.
  2. Hvis du har behov for en kørestol ved ankomst på hospitalet og/ eller har behov for at blive fulgt til afdelingen.
  3. Hvis du fornyelig har skiftet din adresse eller bor midlertidigt på anden adresse som aflastningshjem, plejehjem eller genoptræningscenter.
  4. Hvis du har en mobiltelefon, bedes du oplyse dette til personalet, så vil du modtage en sms, når transporten er på vej hjem til dig.
  5. Hvis du skal til undersøgelse for eksempel røntgen, ultralyd, scanning mm bedes du kontakte os, når du får indkaldelsen, så vi kan bestille en transport til dig. Det sker desværre ikke automatisk.

Ønsker du ikke at benytte den aftalte kørsel

Husk at aflyse din kørsel ved sygdom, eller hvis du får et lift fra andre, og ikke vil benytte den aftalte kørsel.

Afhentning

Du skal være klar til at blive hentet af chaufføren 1½ time før dit mødetidspunkt.

Har du eventuelt spørgsmål vedrørende transporten er du velkommen til at kontakte os.

Redaktør