Forløbskoordinatorer for kræftpakkeforløb

For alle kræftformer findes der pakkeforløb, som sikrer den mest effektive udredning og efterfølgende behandling.

Forløbskoordinator funktionen har til formål at sikre patienter med påvist kræft- eller mistanke om kræftsygdom et hurtigt og målrettet undersøgelses – og behandlingsforløb. Et forløb der beskrives som et pakkeforløb. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de almindelige rammer for pakkeforløbet, typisk hvis en patient har andre alvorlige sygdomme som kræver ekstra undersøgelser.

Forløbskoordinatorer i Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

I Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme varetages koordinatorfunktionen af tre sygeplejersker, og du vil som patient have dem som kontaktpersoner gennem hele dit forløb frem til behandlingsfasen.

De kan kontaktes pr. telefon og besvare de spørgsmål, der vil opstå i forløbet, og de vil tilsvarende kontakte dig. På denne måde kan vi sikre, at du er velinformeret og forhåbentlig tryg gennem hele processen.

Dine forløbskoordinatorer vil sikre

  • at din udredning begynder indenfor den i pakkeforløbene vedtagne tid
  • at du oplever sammenhæng i udredningsforløbet
  • at du får udleveret fastsatte tidspunkter til de planlagte undersøgelser, og de foregår i hensigtsmæssig rækkefølge
  • at du får vejledning og information i forløbet og svar på dine spørgsmål
  • at du ved hvem der kan kontaktes i hele udredningsforløbet

Kontakt forløbskoordinatorerne

Kontakt forløbskoordinatorer for kræftpakkeforløb

Redaktør