Seminar om hverdagen med kronisk inflammatorisk tarmbetændelse

I Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme tilbyder vi et seminar til dig, der enten har morbus Crohn eller colitis ulcerosa (IBD). Seminaret er gratis og for alle med IBD, der er tilknyttet vores klinik. 

Med vores seminar vil vi gerne give dig en større indsigt i behandlingen af morbus Crohn eller colitis ulcerosa og få styrket din egen rolle i håndteringen af sygdommen.

Vi afholder seminar to gange årligt. I foråret handler det om patienter med morbus Crohn og i efteråret om colitis ulcerosa. Seminaret strækker sig over 4 aftener af cirka 2½ times varighed.

Pårørende er velkomne, og der vil i alt være 15 – 20 deltagere pr. hold.

Indhold på seminariet

På de 4 aftener vil du møde sygeplejersker, en læge, en diætist, en socialrådgiver, en patient med IBD og en psykolog.  Alle sammen eksperter inden for IBD. Seminaret giver desuden mulighed for at møde andre med inflammatorisk tarmsygdom.

Seminaret vil omhandle følgende emner:

  • Beskrivelse af IBD - årsager, behandling, forløb, undersøgelser, graviditet og rejser.                        
  • At leve med sygdommen – hvordan påvirkes min dagligdag? Hvad kan jeg selv gøre?
  • Madens betydning ved morbus Crohn og colitis ulcerosa
  • Sociallovgivning – regler ift. sygdom og hvilken hjælp kan jeg få
  • Det psykologiske aspekt – at leve med en kronisk sygdom, det tabubelagte ved sygdommen og kan man lære at kontrollere sin egen sygdom?

Sted

Seminaret afholdes på Herlev Hospital

For yderligere information og tilmelding, kan man kontakte sygeplejerskerne: Birgitte Blichfeldt, Yvonne Krogager og Anne Carol Jørgensen i Mave-. Tarm- pg Leversygdomme, klinik 1. 

Vi kan kontaktes på hverdage mellem klokken 8.00 – 15.00 på telefon 38 68 26 12


Redaktør