Celleforandringer på livmoderhalsen

​​Celleforandringer kaldes også forstadier eller dysplasi. Celleforandringer på livmoderhalsen er ikke kræft, men kan udvikle sig til livmoderhalskræft, hvis de ikke bliver behandlet.​

Man ved ikke med sikkerhed hos hvilke kvinder, forstadierne udvikler sig til kræft. Derfor bliver alle kvinder med celleforandringer på livmoderhalsen tilbudt kontrol og behandling.

Cirka 4.000 danske kvinder bliver årligt behandlet for celleforandringer på livmoderhalsen. Langt de fleste bliver helbredt. Alle kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt screening for livmoderhalskræft.

Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes infektion med HPV (human papilloma virus).  HPV er seksuelt overført og giver ingen symptomer. I de fleste tilfælde kurerer kroppen selv HPV infektionen, men hos en lille gruppe kvinder kan infektionen blive kronisk.

Andre faktorer, for eksempel rygning, har også indflydelse på risikoen for at udvikle celleforandringer og livmoderhalskræft.

Symptom​​​er

Oftest ingen. Indimellem blødningsforstyrrelser og/eller blødning efter samleje.

Sådan bliver diagnosen stillet

Hvis en celleprøve (smear) fra livmoderhalsen giver mistanke om celleforandringer stilles den endelige diagnose ved en kikkertundersøgelse (kolposkopi), vævsprøver (biopsier) og et lille skrab (cervixabrasio) fra livmoderhalsen.

Vævsprøverne undersøges i mikroskopi. Endvidere vil man i nogle tilfælde foretage HPV test på celleprøven. Eventuelle celleforandringer inddeles i:

  • lette

  • moderate

  • svære forandringer

  • carcinoma in situ

Behandling

Hvis der konstateres lette celleforandringer foretages nye celleprøver efter 6 måneder.

Hvis der konstateres moderate- svære celleforandringer eller carcinoma in situ, er behandlingen operation ved et keglesnit. Oftest kan et keglesnit (konisatio) foretages i lokalbedøvelse i Kvindesygdomme klinik 1

Ved svært tilgængelige forhold kan det være nødvendigt at foretage keglesnit i fuld bedøvelse under indlæggelse.

Lokalbedøvelsen anlægges i selve livmoderhalsen. Der udskæres et lille kegleformet vævstykke fra livmoderhalsen med en elektrisk slynge. Dette tager cirka 10 sekunder.

Sårfladen efterbrændes for at hindre blødning fra området. Du vil ikke kunne mærke brændingen på livmoderhalsen. Hele indgrebet med forberedelse og bedøvelse tager cirka 30 minutter.

Information

Hvis du skal have foretaget keglesnit, får du tilsendt en pjece med patientinformation om indgrebet. Når du møder, bliver du mundtligt informeret af lægen, der skal foretage indgrebet.

Bivirkninger

Der kan være lette smerter i underlivet, når lokalbedøvelsen fortager sig. Pletblødninger ses op til 14 dage efter indgrebet, og der kan komme frisk blødning, når sårskorpen afstødes fra livmoderhalsen. Forholdsregler er nøje beskrevet i patientinformationen.

Kegleoperation medfører en let øget risiko for at føde for tidligt. Derfor tilbydes ultralydscanning med måling af livmoderhalsens længde ved en eventuel senere graviditet. Muligheden for at blive gravid og det seksuelle samliv påvirkes ikke af kegleoperationen.

Opfølgning

Cirka 10 dage efter indgrebet vil svaret på den mikroskopiske undersøgelse af keglen fra livmoderhalsen foreligge. Det bliver aftalt, om lægen sender dig brev/ringer med svaret, eller om du møder i Kvindesygdomme klinik 1 til svar.

​​Hvis forandringerne er fjernet i sundt væv, skal du blot kontrolleres med celleprøve hos din egen læge efter seks måneder og herefter årligt i fem år. Hvis forandringerne når ud til kanten af keglen, får du tilbudt kontrol i Kvindesygdomme Klinik 1 efter tre måneder. Selv om forandringerne når kanten, er det sjældent nødvendigt med yderligere behandling. 

Redaktør