Hormonelle forstyrrelser

​Her kan du læse mere om symptomer, undersøgelse og behandling af hormonelle forstyrrelser.

​Symptomer

Hormonelle forstyrrelser viser sig især ved at menstruationerne kommer med kortere eller længere intervaller end det sædvanlige. De vil ofte være ledsaget af barnløshed, som behandles på afdelingens fertilitetsklinik. Den hyppigste hormonforstyrrelse er PCO (polycystisk ovariesyndrom).

Undersøgelser

Der foretages underlivsundersøgelse, ultralydskanning og måling af mængden af forskellige hormoner i blodprøver.

Behandling

Den primære behandling er livstilsændringer og evt. suppleret med medicinsk behandling afhængigt af,  hvilket symptom der er det fremherskende.  

Der er etableret et samarbejde med medicinsk-endokrinologisk afdeling på hospitalet mhp. behandlingen ved hormonforstyrrelser. 

Kvinder med kendt PCOS der ønsker graviditet kan evt. henvises til Fertilitetsklinikken.​

Redaktør