Værdier og kvalitet

​​I Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler har vi et fælles værdigrundlag.

Værdigrundlag

  • Professionalisme
  • Nærvær
  • Respekt
  • Åbenhed

Vi har opstillet en række kriterier for disse værdier i vores pleje.  

Vi ønsker værdierne skal afspejle sig i modtagelse, behandling og dialog med dig, uanset hvilken medarbejder i afdelingen du møder.

Hvert år laves der landsdækkende undersøgelser, hvor patienter bliver spurgt om deres oplevelser på Hospitalet.

Vi laver selv løbende kvalitetsundersøgelser. Undersøgelserne kan handle om den målbare kvalitet at et bestemt behandlingstilbud medicinsk eller kirurgisk. Vi stiller også spørgsmål, hvor vi ønsker at få din opfattelse af planlægning, modtagelse eller ventetid. Derfor kan du opleve, at vi ringer dig op og ønsker at stille nogle spørgsmål. Du har mulighed for at sige nej til at deltage. Endelig står der "postkort" i vores venterum, hvor du er velkommen til at skrive RIS eller ROS.

Alle tilbagemeldinger bliver drøftet i Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler. Hvert år udarbejdes en handlingsplan med henblik på forbedring af den kvalitet, du oplever som patient.

Redaktør