Forskning i Kvinde og Bækkenbundssygdomme, klinik 1

​Forskning, produktudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af Kvinde og Bækkenbundssygdomme, klinik 1 grundlag for uddannelse, forbedring af nuværende behandling og afprøvning af nye behandlingsmetoder.

​​​

Formålet med vores forskning er at:

 • Udvikle forbedret behandlingsmetoder.
 • Implementere nye behandlingsmetoder.
 • Mere sikker behandling.
 • Mere effektiv behandling.
 • Færre bivirkninger.

Vores forskning inkluderer:

 • Afprøvning af ny medicin før markedsføring.
 • Sammenligne forskellige præparater som er på markedet.
 • Sammenligne styrker og sikkerhed af medicin som er på markedet.
 • Phd. afhandlinger.
 • Udvikle nye måleteknikker
 • Forskning udgået fra egen afdeling med egne protokoller.
 • Denne forskning foregår i samarbejde med medicinalindustrien, egne forskere og internt i Afdeling for Kvinde og Bækkenbundssygdomme.

Om at deltage i et forskningsprojekt:

For at sikre, at patientens rettigheder i forbindelse med deltagelse i videnskabelige forsøg altid efterleves i overensstemmelse med klinikkens politik, mål og kravgrundlag, følger vi de, af Videnskabsetisk Råd opsatte retningslinier for Good Clinical Pracsis ( GCP).

Vi finder egnede patienter til vores forskning, gennem henviste patienter eller patienter, som allerede har forløb hos os.

Ofte når vi afprøver nyt medicin, finder vi vores forskningsdeltagere gennem annoncer i diverse aviser.

Der kan være flere årsager til at, en person ikke er egnet til at indgå i et projekt.

Information før man går ind i et forskningsprojekt:

 • Lægen eller projektsygeplejersken informerer patienten, mundtlig og skriftligt om forsøget:
 • Hvad er formålet, er der nogen sponsor?
 • Procedure som er forbundet med forsøget. Antal besøg, blodprøver, udfyldelse af spørgeskemaer, vandladningsdagbøger, scanninger.
 • Kendte risici og bivirkninger.
 • Fordele og ulemper i at deltage / hvad er alternativet?
 • Ingen i kliniken har personlige økonomiske fordele af forsøget.
 • Der er mulighed for, i de sponserede projekter, at få betalt transportudgifter og evt. få udleveret gratis medicin.
 • At det er frivilligt at deltage.
 • At der er ret til betænkningstid.
 • At der skal underskrives og dateres samtykke og evt. fuldmagtserklæring af   patient og læge, hvis patienten går ind i projektet.​
 • At patienten til enhver tid kan trække sig ud af forsøget, uden at begrunde hvorfor og uden, at det får konsekvenser for fremtidig behandling.

Redaktør