​​​​

Sygeplejerske

​Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og fødsler er godkendt til at uddanne sygeplejestuderende og tilbyder klinikpladser til sygeplejestuderende fra Professionshøjskolen Metropol.

​Sygeplejerske

 De studerende tilknyttes følgende afsnit:

  • Kvindesygdomme, sengeafsnit 1 (Modul 4, 11, 12 og 13)
  • Kvindesygdomme, klinik 1 (Modul 1 ,2, 5 og 12)
  • Graviditet og Barsel, sengeafsnit 1 og 2 (Modul 11, 12)


Organisation

1 Koordinerende Klinisk Vejleder med overordnet ansvar for uddannelsesopgaven på alle afsnit

1 Klinisk Vejleder på Kvindesygdomme, klinik 1 med ansvar for den daglige koordinering af elever og studerende (ssa elever, sygepleje- og jordemoderstuderende) samt den daglige vejledning. Flere basis sygeplejersker Skriv til Mitra Eghbalpå ambulatoriet har uddannelse som klinisk vejleder.

1 Klinisk Vejleder på Graviditet og Barsel, sengeafsnit 2 med ansvar for den daglige vejledning

De uddannelsesansvarlige i afdelingen udgør et team og arbejder sammen på tværs af afsnit ift. tilrettelæggelse af uddannelsesopgaver, sparring og kompetenceudvikling. Vejledning, studiesamtaler, intern prøve m.m. foregår i samarbejde med underviser fra Metropol:

  • Lektor Helle Bruhn

 

Værdigrundlag

Herlev Hospitals værdipolitik ligger til grund for holdninger og overordnet pædagogiske tilgange til vores uddannelsessøgende. Vi tilstræber et veltilrettelagt og sammenhængende klinik forløb, hvor vejledere / personalet er engageret og involverer sig i det individuelle forløb og repræsenterer høj faglighed og professionalisme.

 

Uddannelsestilrettelæggelse​

​Der tages udgangspunkt i de studerendes forudsætnin​ger og ønsker, og forløbene planlægges i samarbejde med vejlederen. Der lægges vægt på den studerendes egen selvstændighed i styring af den individuelle studieplan iht. uddannelsesaftaler m.m.

Uddannelsesforløbene er tilrettelagt og baseret på tanken bag "det lærende patientforløb", hvor de studerende følger patienten vej i udredning, pleje og behandling efterfulgt af planlagt refleksion. Der tilbydes kortvarige studieophold på nærmeste relevante samarbejdsafsnit f.eks. operationsgangen.

De studerende modtager ved klinikstart en oversigt over klinikophold, hvor datoer for studieophold, refleksion, planlagt undervisning, intern prøve m.m. fremgår. Afdeling G arbejder fremtidigt på at integrere simulationsbaseret undervisning.

På gynækologisk afsnit er der etableret studieunit i de 3 første uger af klinikforløbet

 

Nøgletal

Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler modtager årligt ca. 42 sygeplejestuderende på forskellige moduler primært fra Professionshøjskolen Metropol. Der modtages efter aftale også udvekslingsstuderende. Tildeling af klinikpladser organiseres af den Koordinerende Kliniske Vejleder på baggrund af det aktuelle modul og evt. den studerendes ønsker samt den aktuelle situation på klinikstedet.

 

Redaktør