​​​

Postgraduat læge

​Afdelingen varetager videreuddannelse af læger til speciallæger i både Gynækologi/Obstetrik og Almen Medicin.

Der er knyttet følgende uddannelsesstillinger til afdelingen:

  • 5 introduktionsstillinger (12 mdr.) i gyn/obst.

  • 4/5 stillinger i H1-forløb (18 mdr.) i hoveduddannelsen i gyn/obst.

  • 3 stillinger i H2-forløb (12 mdr.) i hoveduddannelsen i gyn/obst.

  • 3 stillinger i H3-forløb (12 mdr.) i hoveduddannelsen i gyn/obst.

  • 6-8 stillinger (6 mdr.) i hoveduddannelse til almen medicin.

På gynækologisk-obstetrisk afdeling prioriteres lægelig videreuddannelse højt.

Den uddannelsessøgende følger det af afdelingen udarbejdede uddannelsesprogram. Uddannelsesforløbene er tilrettelagt således, at man som uddannelseslæge kommer rundt på hele afdelingen, og har funktioner indenfor områderne obstetrik, almen gynækologi, urogynækologi og onkogynækologi. For uddannelseslæger i hoveduddannelse i gyn/obst. endvidere i føtalmedicin og fertilitetsklinik.

Det overordnede mål for hoveduddannelserne i Gynækologi/Obstetrik og Almen Medicin, er at den uddannelsessøgende opnår de kompetencer, der er beskrevet i de respektive målbeskrivelser for de to specialer.

Målbeskrivelserne kan ses på:

Målbeskrivelserne er opbygget omkring de 7 lægeroller, der er publiceret af Sundhedsstyrelsen.

​​For hver nyansat uddannelseslæge udarbejdes et introduktionsprogram af ca. 6-8 arbejdsdages varighed, hvor den uddannelsessøgende introduceres til de fleste af de funktioner, den uddannelsessøgende kommer til at varetage i afdelingen.

Den uddannelsessøgende får tilknyttet en hovedvejleder i uddannelsesforløbet. I hoveduddannelsen til gyn/obst dog to vejledere: Én i obstetrik, én i gynækologi.

Med hovedvejlederen afholder den uddannelsessøgende en introduktionssamtale, opfølgende samtaler hver 3.- 4. måned, og en slutevalueringssamtale.

Redaktør