​​

Projekter

​​Her på siden finder du se en oversigt over Afdeling for Klinisk Mikrobiologi's forskningsprojekter og hente eventuelle publikationer, samt finde nyttige link.

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, hvilke områder vi beskæftiger os med i Afdeling for Klinisk Mikrobiologi KMA, kan du læse mere om her på siden.

Her finder du ligeledes publiceret matriale relateret til det enkelte projekt, samt link til andre sider med aktuelt materiale udgået fra KMA.

Antibiotic stewardship​

 • Udvikling af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i primærsektoren
 • Klinisk antibiotic stewardship – en styrkelse af indsatsen gennem daglig opfølgning, feedback og intervention (RUC, Institut for Almen Medicin, Region Hovedstadens Apotek)

Antibiotikaforbrug blandt børn

Antibiotikaforbrug blandt ældre

 • Mindre antibiotikaforbrug og færre urinvejsinfektioner blandt borgere på plejecentre gennem videnopbygning hos plejepersonale

Bakteriæmi

 • Populationsbaserede bakteriæmistudier (KMA Hvidovre og Ålborg)
 • Optimering af detektion af svampe i bloddyrkninger

Brystkirurgiske infektioner

 • Diagnostik og behandling af serom efter mammakirurgi (Afdeling for Brystkirurgi på Herlev Hospital og Rigshospitalet)

Endocarditis

 • Diagnostik og behandling (Kardiologisk afd., Gentofte Hospital)

Identifikation af mikroorganismer

 • Actinobaculum schaalii
 • Streptococcus dysgalactiae

Ortopædkirurgiske infektioner

 • Diagnostik og behandling af proteseinfektioner
 • Klinisk betydning af propionibakterier (Ortopædkir. Afd., Herlev-Gentofte Hospitaler)

Podcast - Det store antibiotikaforbrug skal begrænses

Hør fire podcasts, der går i dybden med smittespredning, antibiotika, infektioner, og hvordan vi bekæmper det store antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens.

 • Antibiotikaresistens udgør en stor trussel mod vores sundhed
 • Vi skal optimere vores hygiejne for at undgå smittespredning
 • Danske plejecentre har et af det højeste forbrug af antibiotika i Europa
 • Viden kan reducere infektioner og antibiotikaforbrug

        Klik her og du sendes over til siden med de fire podcast

Redaktør