Rekvirering af prøvesvar

​Her kan du finde information omkring rekvirering af prøvesvar.

Svar på laboratorieprøver

Prøvesvar sendes automatisk til praktiserende læge. Har du som patient spørgsmål til prøverne, skal du derfor kontakte lægen, der har bestilt prøve for dig.


Hos KMA​ kan der rekvireres prøvesvar på flere forskellige måder. Læs mere herunder.

Praktiserende læger og speciallæger​​​​

Mikrobiologiske prøver skal følges af en elektronisk rekvisition fra Webreq.

I rekvisitionsbilledet ses tre kolonner, Undersøgelse, Materiale og Lokalisation. Rækkefølgen af disse kolonner bestemmes med sorteringsknappen nederst til venstre under førstesøjle.

Generelt bestilles PCR og serologiske undersøgelser efter agens-navn/ undersøgelse, derefter eventuelt Materiale (fx Enterovirus RNA/DNA – fæces; Hepatitits A virus antistof (immunstatus) - Serum eller koagelblod).

Bakteriologiske prøver, dyrkningsprøver, bestilles generelt altid som Dyrkning og resistens og herefter altid Materiale og eventuelt lokalisation (fx Dyrkning og resistens – Sårpodning – Lokalisation angivet i fri tekst; Dyrkning og resistens – Urin).

Enkelte specielle bakteriologiske undersøgelser bestilles efter agens-navn/ undersøgelse, det gælder fx Helicobacter pylori (dyrkning), Dyrkning (gærsvampe) – Slimhinde-poding – Vagina. Mykobacterium dyrkning og DNA/RNA (TB) – materiale.

Det selvklæbende nummer på prøvetagningsblanketten (PTB)
anvendes som eneste mærkning af prøven.

Prøvetagningsblanketten(PTB'en) skal ikke medsendes.

Enkelte speciallæger benytter dog rekvirering via rekvisitionssedler. Elektronisk rekvirering optimerer patientsikkeheden, højner kvaliteten og letter arbejdsgangen i laboratorierne så benyt venligst denne bestillingsform mest muligt. 
Er du ikke tilmeldt og ønsker at benytte WebReq fremover, udskriv og udfyld da tilmeldingsblanketten(findes i højre side), og send den til os.

Elektronisk afgivelse af prøvesvar (EDIFACT)
Der afsendes svar løbende henover dagen. Tilmelding til dette kan ske ved at kontakte KMA på telefon 3868 3850. Oplys venligst lokationsnummer ved henvendelse.

Hvis du har problemer med modtagelse af EDIFACT-svar, bør du sikre dig at du har fået installeret de seneste programopdateringer. Det fremgår af MedComs hjemmeside.​

Hvis KMA skønner, at et positivt fund er af hastende karakter, vil vi afgive telefonisk svar hurtigst muligt. Dette gælder bl.a. for Shigella og V-TEC.   

Bemærk: Vi afgiver ikke svar på patienters henvendelser.​

Hospitalsafdelinger samt psykiatrien​​​​

​Rekvirering af analyse

Mikrobiologiske prøver skal følges af en elektronisk rekvisition. For hospitaler bestilles undersøgelsen i Sundhedsplatformen.

Generelt bestilles PCR og serologiske undersøgelser efter agens-navn/ undersøgelse, derefter eventuelt Materiale (fx Enterovirus RNA/DNA – fæces; Hepatitits A virus antistof (immunstatus) - Serum eller koagelblod).

Bakteriologiske prøver, dyrkningsprøver, bestilles generelt altid som Dyrkning og resistens og herefter altid Materiale og eventuelt lokalisation (fx Dyrkning og resistens – Sårpodning – Lokalisation angivet i fri tekst; Dyrkning og resistens – Urin).

Enkelte specielle bakteriologiske undersøgelser bestilles efter agens-navn/ undersøgelse, det gælder fx Helicobacter pylori (dyrkning), Dyrkning (gærsvampe) – Slimhinde-poding – Vagina. Mykobacterium dyrkning og DNA/RNA (TB) – materiale.

Det selvklæbende nummer på prøvetagningsblanketten (PTB)
anvendes som eneste mærkning af prøven.

Prøvetagningsblanketten(PTB'en) skal ikke medsendes.

Transport af prøver

Der er transport af prøver fra Hillerød & Frederikssund Hospitaler alle ugens dage.

Fra Hillerød Hospital:

Hverdage: kl. 7, kl. 9.35, kl. 11.30 samt kl. 15.30

Weekend & Helligdage: kl. 7.30, kl. 12 samt kl. 14  

​Fra Gentofte Hospital:

Hverdage: kl. 9.30, kl. 11.15, kl. 14.00 samt kl. 18.30

Weekend & Helligdage: kl. 10.00, kl. 14.00 samt kl. 18.30

Fra Frederikssund Hospital:

Hverdage: 7.30 samt kl. 15

Weekend & Helligdage: kl. 7.30 samt kl. 14

Visning af  prøvesvar
Prøvesvar findes i sundhedsplatformen​​
Akutte svar
Afdelingerne kontaktes direkte af vagthavende mikrobiolog i tilfælde af positivt fund i bloddyrkning, spinalvæske og malariaudstryg.​

Plejehjem​​​​​

Rekvirering

​Plejehjem rekvirerer prøvesvar via beboerens egen læge.

Til toppen af siden​

​​Privathospitaler​

Rekvirering

Privathospitaler benytter som udgangspunkt rekvirering via rekvisitionssedler

Afgivelse af prøvesvar (EDIFACT)
Svar på indsendte prøver afgives enten pr. brev eller elektronisk.
Der afsendes elektroniske svar løbende h​enover dagen. Tilmelding til dette kan ske ved at kontakte KMA på telefon 3868 3850. Oplys venligst lokationsnummer ved henvendelse.

Hvis du har problemer med modtagelse af EDIFACT-svar, bør du sikre dig, at du har fået installeret de seneste programopdateringer. Det fremgår af MedComs hjemmeside.​

Hvis KMA skønner, at et positivt fund er af hastende karakter, vil vi afgive telefonisk svar hurtigst muligt. Dette gælder bl.a. for MRSA, Shigella samt V-TEC.   

Bemærk: Vi afgiver ikke svar på patienters henvendelser.​

Efter prøvetagning

Opbevaring
Prøverne opbevares som angivet under de enkelte prøvekategorier.
Mikrobiologisk transport

Prøver fra praktiserende læger og speciallæger planområde midt og nord, afhentes og transporteres med intern hospitalstransport.
Vi anbefaler alle praktiserende læger og speciallæger, at I tilmelder jer Regionens kørselsordning, hvor prøver afhentes dagligt.

Prøver transporteres fra hospitalerne i kasser ved henholdsvis 4°C
og stuetemperatur som anført under de enkelte prøvekategorier. 
 
Duodenalsekret til undersøgelse for trofozoitter sendes i særlig
termobeholder, der udlånes af KMA.

Indlevering

Prøver til undersøgelse afleveres i de mikrobiologiske prøvemodtagelser, hvor der er opbevaringsskab (stuetemperatur) og køleskab (4-8°C) med adgang fra gangen til højre for elevatoren.

Prøver fra hospitaler skal fremsendes i gule poser eller i de dertil indrettede grå kasser. Når prøverne ankommer til KMA sættes de på hylder i køleskabet.
Bloddyrkningskolber sættes i opbevaringsskabet (stuetemperatur), hvor eventuelle rekvisitionerne også placeres.

Herlev Hospital:
Kl. 08.00-22.00: KMA, Borgmester Ib Juuls Vej 52, 5. etage (gul trappe)

Gentofte Hospital:
Klinisk biokemisk afdeling, (Centrallaboratorium) Kildegårdsvej 28
Opgang 0, 2900 Hellerup

Nordsjællands Hospital Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling
Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Nordsjællands Hospital Frederikssund, Klinisk biokemisk afdeling
Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Sundhedshuset i Helsingør
Murergade 5, 3000 Helsingør

Akutte prøver kl. 08-22​

​Akutte mikrobiologiske prøver, der skal bestilles i tidsrummet fra klokken 08.00-22.00 bestilles efter telefonisk aftale med vagthavende mikrobiolog på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev Hospital. Den vagthavende mikrobiolog træffes via sekretariatet på tlf. 3868 3850 i tidsrummet kl. 09.00-15.00 alle hverdage. Øvrig tid via omstillingen på tlf. 3868 3868.

Prøverne bestilles elektronisk via sundhedsplatformen eller for primær sektor i Webreq. Husk at notere kontaktperson i egen afdeling samt telefonnummer på bestillingen så Afdeling for Klinisk Mikrobiologi kan ringe et svar tilbage.

Noter også prøveforsendelsen på ordinationsark som dokumentation. Husk ligeledes at markere prøven med tydelig patientidentifikation.

Prøverne sendes med piccolineservice eller taxa på rekvirentens regning og afleveres på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 52, 5. etage, 2730 Herlev, såfremt andet ikke er aftalt med den vagthavende mikrobiolog.

Prøver kan ikke sendes uden personlig kontakt og ved forventning om prøvefremsendelse kontaktes den vagthavende mikrobiolog generelt først, når prøveudtagelse er udført.

Til toppen af siden​​

Akutte prøver kl. 22-08​

Akutte mikrobiologiske prøver, der skal bestilles i tidsrummet fra klokken 22.00-08.00, skal bestilles på nødblanket (se link i højre side) og udelukkende efter telefonisk aftale med vagthavende mikrobiolog på Klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet. Den vagthavende mikrobiolog træffes via omstillingen på tlf. 3545 3545. Husk at notere kontaktperson i egen afdeling samt telefonnummer på nødblanketten så Afdeling for Klinisk Mikrobiologi kan ringe et svar tilbage. Noter også prøveforsendelsen på ordinationsark som dokumentation. Husk ligeledes at markere prøven med tydelig patientidentifikation.

Prøverne sendes med taxa på rekvirentens regning og afleveres i Rigshospitalets information, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, såfremt andet ikke er aftalt med den vagthavende mikrobiolog.

Prøver kan ikke sendes uden personlig kontakt og ved forventning om prøvefremsendelse kontaktes den vagthavende mikrobiolog generelt først, når prøveudtagelse er udført. 

Svartyper

Telefonisk svar

Svar afgives telefonisk ved positivt fund i bloddyrkning, spinalvæske, effusionsvæsker og malariaudstrygninger samt prøver mærket ”akut” eller “telefonsvar” fra rekvirerende afdeling.
 

Foreløbigt svar

For mange prøvekategoriers vedkommende afgives efter ca. et døgn foreløbigt svar elektronisk via Sundhedsplatformen.


Endeligt svar

Fremkommer, når identifikation og følsomhedsbestemmelse er afsluttet, sædvanligvis efter 3-5 dage, se under den enkelte prøvekategori.

Supplerende svar

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at bruge længere tid til
identifikation eller til supplerende typebestemmelser af de fundne bakterier. Endvidere kan udvidet resistensbestemmelse komme på tale. I disse tilfælde vil der blive sendt et supplerende svar til erstatning for det tidligere udsendte slutsvar.
 

Afsendelse af svar

Svar sendes dagligt og udbringes til afdelingerne elektronisk. Svar til praksissektoren sendes dagligt elektronisk eller med postvæsenet.

Tolkning af svar

Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter almindeligvis:

- Mikroskopi
- Bedømmelse af mængden af de dyrkede organismer
- Identifikation af disse, hvor det er klinisk relevant
- Følsomhed for antibiotika (resistensmønster)

Mikroskopi kan give oplysning om prøvematerialets egnethed. Visse bakterier og svampe kan med stor sikkerhed identificeres alene på udseendet ved direkte mikroskopi evt. suppleret med en hurtigtest, således at afdelingen kan få et foreløbigt telefonisk svar. Da det ikke er muligt at foretage direkte mikroskopi af materialet fra en podepind, vil det altid være bedre at fremsende selve prøvematerialet som anført under de enkelte prøvekategorier.

Mængden kan betegnes med et antal bakterier pr. ml, således som det rutinemæssigt sker ved kvantitativ dyrkning af urin og i visse tilfælde ved duodenal- eller tarmsekret.
I de fleste tilfælde anvendes en grov kvantitativ bedømmelse af
bakteriemængden efter følgende retningslinjer:

Talrige svarer til >105 bakterier pr. ml
En del svarer til 103-105 bakterier pr. ml
Få svarer til <103 bakterier pr. ml

De anførte kvantitative forhold kan kun tillægges betydning, såfremt der ikke er sket en opformering af bakterierne efter prøvetagningen. Dette forudsætter korrekt opbevaring og transport.
Ved dyrkning fra i.v.kateterspids vil der blive angivet et absolut antal kolonier på basis af en semikvantitativ teknik.
Positive blod- og fæcesdyrkninger kvantiteres ikke.

Identifikation og resistensbestemmelse

Potentielt patogene bakterier og renkulturer identificeres til speciesniveau og der laves relevant resistensbestemmelse.
Ved fund, der skønnes at være forurening eller ikke-klinisk relevante, foretages kun identifikation til genus niveau, og besvarelsen sker uden resistensbestemmelse.

Angivelse af følsomhed for en funden bakterie er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at antibiotikabehandling tilrådes, eller er effektiv.

Følsomshedsbestemmelse in vitro

S (Sensitiv) betyder, at behandling er mulig med normal dosering.

I (Intermediær) betyder, at behandling er mulig, hvis dosis kan øges udover normal dosering (relevant for penicilliner og cefalosporiner) eller hvis fysiologisk koncentrering kan forventes i fokus (fx urinvejene).

R (Resistent) betyder, at behandling ikke er mulig.

Supplerende undersøgelser

Prøvematerialet opbevares i 7 døgn, bortset fra positive blod-dyrkninger og prøver fra normalt sterile områder som opbevares i 14 dage. Det vil således være muligt ved henvendelse til KMA at få foretaget supplerende identifikation og følsomhedsbestemmelse.

​​​​​


                                                                                                                            Til toppen af siden​​


Redaktør