Prøvevejledning samt svartider

​Her kan du blandt andet finde oplysninger om, hvilke prøver vi laver, hvilket utensilie du skal bruge til den pågældende prøve, samt hvor lang tid det tager at analysere prøven. ​Prøvevejledningen er skrevet til både praksislæger og klinisk personale.

Prøvevejledning​

Afdeling Klinisk Mikrobiologi prøvevejledning er opdateret og findes kun i elektronisk form. Hvis du har den ældre trykte version liggende, så skal du være opmærksom på, at den ikke udkommer længere og derfor ikke er opdateret.

Vi håber, vejledningen vil være til hjælp i dit daglige arbejde og bidrage til, at kvaliteten af de mikrobiologiske undersøgelser bliver så høj som muligt.
Vores prøvevejledning bliver opdateret løbende, så hvis du vil være sikker på at have de sidste oplysninger fra os, så er det bedst at bruge den elektroniske udgave og lade være med at printe hele vejledningen ud og bruge den som papirudgave. Endvidere indeholder den mange links som er nemme at anvende elektronisk.

Prøvevejledningen henvender sig til læger og andet ​​sundhedsfagligt personale. Hvis du er patient og skal lave en prøve derhjemme, så vil din læge sætte dig ind i,​ hvordan du skal gøre.

 
Vejledningen er i PDF format og kræver at computeren har installeret  Adobe Acrobat Reader.

Antibiotikavejledning

​Er du praktiserende læge kan du finde information​ om korrekt brug at antibiotika i regionens antibiotikavejledning på sundhed.dk.

​Principper for mikrobiologisk undersøgelse

Resultatet af en mikrobiologisk undersøgelse er helt afhængig af kvaliteten af det modtagne prøvemateriale og af de ledsagende kliniske oplysninger. Er prøvematerialet ikke repræsentativt, er det tilblandet normalflora, eller mangler relevante oplysninger om den kliniske problemstilling, bliver den mikrobiologiske besvarelse mangelfuld eller helt misvisende.

I visse tilfælde vil prøven blive afvist, såfremt kliniske oplysninger mangler.
Ofte er en fuldstændig kortlægning af alle tilstedeværende bakterier og svampe ikke praktisk mulig. Dyrkning og identifikation af disse kan være forbundet med ugers eller måneders arbejde. Prøverne behandles derfor efter standardiserede procedurer, som erfaringsmæssigt giver de klinisk mest relevante oplysninger.

Visse prøvekategorier dyrkes ikke rutinemæssigt anaerobt, idet dyrkningsresultaterne sjældent giver klinisk relevante oplysninger. Dette gælder dyrkning fra fx svælg, ekspektorat, urin, fæces og vagina.
Undertiden vil det være indiceret at afvige fra de standardiserede procedurer. Dette forudsætter imidlertid, at KMA informeres via sufficiente oplysninger på prøvesedlen, evt. suppleret med telefonisk kontakt, inden prøven afsendes.

Ved dyrkning fra områder, som normalt forventes at være sterile (blod, spinalvæske, visse punkturvæsker og biopsimateriale), vil alle potentielt patogene bakterier og svampe blive identificeret og resistensbestemt. En undtagelse er dog dyrkninger fra intraabdominale abscesser, perforeret tarm eller appendix indeholdende talrige bakteriearter, som i så fald vil blive svaret ud summarisk. I tilfælde af særlig "kostbart" prøvemateriale vil det være en god idé at kontakte KMA inden afsendelsen.

Undersøgelse for specielle bakterier og svampe: Ved mistanke om specifik ætiologi til en infektion bør dette oplyses, idet bakterier og svampe som fx Actinomyces, Nocardia, difteribakterier og Brucella kræver specielle dyrkningsforhold for at kunne påvises. 


Læse her om Forsendelse af prøver 

Redaktør