Forsendelse af prøver

​Her finder du information om, hvordan du fremsender prøver til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi (KMA)

Mikrobiologiske prøver skal følges af en elektronisk rekvisition. For hospitaler bestilles undersøgelsen i Sundhedsplatformen og for praksissektoren i Webreq, læs om bestilling i Prøvevejledningen her.

Det selvklæbende nummer på prøvetagningsblanketten (PTB) anvendes som eneste mærkning af prøven. Prøvetagningsblanketten (PTB’en) skal ikke medsendes.

Prøverne opbevares som angivet under de enkelte prøvekategorier.

Herunder finder du generel information om forsendelse af prøver.

Praksis - Forsendelse af mikrobiologiske prøver 

Vi opfordrer alle lægeklinikker, til at tilmelde sig kørselsordningen som varetages af Enhed for Logistik og Forsyning. 

Gå til tilmeldingsiden Laboratoriebetjening for praksis 


Prøver fra praksis Planlægningsområde midt

Skal patienterne tage prøven derhjemme, skal de have udleveret en "frigjort" kuvert. Husk at informere patienterne om, at de skal aflevere prøven i et postcenter og ikke i en postkasse, hvis de ikke har mulighed for at aflevere i jeres klinik
Efter aftale, kan patienten aflevere urin og fæcesprøver direkte i KMA’s prøvemodtagelse.


Prøver fra praksis Planlægningsområde nord

Prøver bliver afhentet hos de praktiserende læger og transporteres med intern hospitalstransport.

Hospitalsafdelinger - Opbevaring og forsendelse af mikrobiologiske prøver

Af hensyn til optimal prøvebehandling er det vigtigt at prøven har været opbevaret korrekt, læs om forsendelse i Prøvevejledningen her.

Prøver til undersøgelse afleveres i de mikrobiologiske prøvemodtagelser, hvor der er opbevaringsskab (stuetemperatur) og køleskab (4-8°C).


Mikrobiologiske prøvemodtagelser

Herlev Hospital
Kl. 08.00-22.00: KMA, opgang 52, etage 05 (gul trappe), se her for at finde vej.

Gentofte Hospital, Klinisk biokemisk afdeling (Centrallaboratorium) 
opgang 20, se her for at finde vej.

Nordsjællands Hospital Hillerød, Klinisk biokemisk afdeling 
Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød, se her for at finde vej.

Nordsjællands Hospital Frederikssund, Klinisk biokemisk afdeling
Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund, se her for at finde vej

Sundhedshuset i Helsingør
Murergade 5, 3000 Helsingør, se her for at finde vej.

Center for Handicappede, Vangedehuse/Lille Mosegaard
Prøverne indleveres i Prøvemodtagelsen, Gentofte Hospital. Steno Diabetes Center samt diverse plejehjem: Prøverne indleveres i Prøvemodtagelsen på KMA, Herlev Hospital.


Prøver fra plejehjem og bosteder​

Prøver fra plejehjem og bosteder tages efter ordination og/eller nærmere aftale med beboerens egen læge, hvor egen læge så vidt muligt rekvirerer prøven på vanlig vis elektronisk via WebReq.

Tages prøven direkte fra plejehjemmet eller bostedet, skal der på rekvisitionssedlen – udover patientoplysningerne (navn og cpr.nr.) –  være anført lægens ydernummer samt navn.

Vi opfordrer til at prøverne i sådanne tilfælde afleveres hos en praktiserende læge og således bliver afhentet af Regionens kørselsordning. Alternativt kan prøven sendes i "frigjort" kuvert – disse skal indleveres på et postcenter og bør kun sendes man.-ons., da prøverne ellers først leveres til KMA mandagen efter.

Svaret på prøven sendes til egen læge. Plejehjemmet vil ikke modtage kopisvar og evt. ordination af behandling foretages af beboerens egen læge.Redaktør