Vedrørende diarreudredning

​Som led i det løbende arbejde med rationel mikrobiologisk prøvetagning ændres følgende per 4. maj 2015

​Som promptspørgsmål i diarreudredning har der tidligere været mulighed for afmærkning af ”diarre af mere end 14 dages varighed”. Dette ændres til ”sygdomsvarighed … uger. Patienter med ≥ 4 ugers sygdomsvarighed vil blive undersøgt for parasitter, mod 2 uger tidligere. Ønskes undersøgelse for parasitter af en patient med < 4 ugers sygdomsvarighed og uden nylig rejse udenfor Europa, kan dette specifikt anføres i rekvisitionen.

Spørgsmål kan rettes til:
​Overlæge Lene Nielsen, tlf. 3868 3875 eller overlæge Bente Olesen, tlf. 3868 5282.


Redaktør