TB-diagnostik

TB-diagnostik foregår nu udelukkende på Statens Serum Institut

​Som konsekvens af, at al TB diagnostik nu foregår på Statens Serum Institut (SSI), er mikroskopi for TB nedlagt på KMA. Vi har igennem mange år rutinemæssigt udført TB mikroskopi på alle BAL væsker, uanset evt. ekstrabestilling af undersøgelse på SSI. Den lokale TB mikroskopi af BAL væsker ophører pr. 1. oktober 2018.

Alle undersøgelser for mykobakterier skal til Statens Serum Institut (SSI), bestillingsnummeret 11601.  På SSI udføres en kombineret undersøgelse bestående af mikroskopi, PCR og dyrkning.

Teksten i oversigten, der kommer frem i valgmulighederne når man søger på "TB" i Best/ord er: 

Mycobacterium (TB) (Mikroskopi og dyrkning)

som omfatter både mikroskopi, PCR og dyrkning

Åbningstiderne på Afdelingen for Tuberkulose og Mykobakterier er udvidet (hverdage 8-20, lørdage 9-14). I tilfælde af ønske om hasteundersøgelse aften/weekend aftales dette telefonisk med SSI på tlf. 32683731.

Redaktør