Legionella LUT og Pneumokok PUT antigen i urin

Som led i det løbende arbejde med rationel mikrobiologisk prøvetagning ændres følgende per 4. maj 2015

Legionella og Pneumokok antigen i urin (LUT/PUT) skal fremover bestilles som en kombineret test. Analysen er sjældent indiceret, relevant luftvejsmateriale til mikroskopi, dyrkning og PCR foretrækkes. LUT/PUT kan være relevant ved pneumoni efter ophold i udlandet og i forbindelse med svær pneumoni (CURB-65 score >2).​

Spørgsmål kan rettes til:
Overlæge Jette Bangsborg, tlf. 3868 3874 eller overlæge Dennis Schrøder Hansen tlf. 3868 5283.Redaktør