Nyhed - Helicobacter pylori antigen i fæces

​Omlægning af Helicobacter-diagnostik

​Fra 1. februar 2018 udgår Helicobacter som pusteprøve (biokemisk prøve). I stedet kan Helicobacter pylori diagnosticeres ved en fæcesprøve til undersøgelse for Helicobacter pylori antigen (mikrobiologisk prøve).

De to analysemetoder - Helicobacter pusteprøve og Helicobacter fæcesprøve, vurderes at være ligeværdige og har samme diagnostiske sikkerhed.

 

Rekvisition i mikrobiologimodulet i WebReq

  • Undersøgelse "Helicobacter pylori antigen"
  • Materiale "Fæces"
  • Lokalisation "."

Rekvisition i SP

  • Best./ord. 13260

Tidspunkt for prøvetagning:

  • Tidligst 2 uger efter ophør af behandling med ulcusmidler, tidligst 4 uger efter ophør af eradikationsbehandling.

 

Utensilier: Fæcesrør med prøvetagningsske og transporthylster

Prøvemængde: 5-10 ml fæces

Se Prøvevejledningen for øvrige oplysninger om analysen.

 

Med venlig hilsen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Herlev Hospital

Redaktør