Ny betydning af resistenskategorien "I"

​​Den 1. juni implementerer de Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger i Region H en ny international standard i resistensbesvarelsen.

​Ændring af resistenssvar per 1.6.2021.

Resistenskategorien "I" betød tidligere "intermediær" og dækkede over flere ting (se figur). Den nye betydning "Følsom ved øget eksponering (højdosis)" er entydig. Både S og I betyder følsom, men relaterer til forskellige doseringer. Antibiotika besvaret S eller I er lige effektive til behandling, hvis antibiotika besvaret med I anvendes i korrekt høj dosering.

S betyder således følsom ved standard dosering; I betyder følsom ved øget eksponering, dvs. følsom ved høj dosering (og/eller opkoncentrering i infektionsfokus, fx urinveje/cystitis).

 

"Standarddosis (S)" og "Højdosis (I)" vil komme til at fremgå af en "Doseringstabel til målrettet behandling ud fra resistenssvar" i næste reviderede udgave af "Antibiotikavejledning for primærsektoren" på Sundhed.dk under Region Hovedstaden.


På Sundhed.dk findes doseringstabel til målrettet behandling ud fra resistenssvar (S og I) som er en del af Antibiotikavejledning for primærsektoren - Region Hovedstaden. 


Ændringen vil også fremgå af de mikrobiologiske svar med en forklarende kommentar.

For almen praksis er den vigtigste ændring i denne forbindelse, at følsomme Haemophilus influenzae fremover bliver besvaret "I" for amoxicillin +/- clavulansyre, hvilket tydeliggør, at der skal anvendes højdosis (amoxicillin 750 mg x 3 eller 500 mg x 4 p.o.; amoxicillin/clavulansyre 500/125 mg x 4 p.o.).

Ved spørgsmål til "det nye I" eller et konkret prøvesvar, ring til vagthavende læge på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi: 38 68 24 52.Redaktør