Ændring i diagnostik for Borrelia

Mindre ændring i diagnostik for Borrelia i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) 

​For to år siden blev standard undersøgelse for Borrelia antistoffer i perifert blod omlagt til udelukkende IgG bestemmelse, ikke mindst fordi enkeltstående positive IgM resultater har vist sig at have ringe specificitet og tvivlsom klinisk betydning. 

Vi har i de forløbne 2 år dog udført IgM bestemmelse, hvis standardundersøgelse viste et positivt resultat for IgG. Erfaringerne er imidlertid, at hverken et positivt eller et negativt IgM resultat i forbindelse med et positivt IgG svar kan bruges til at stille diagnosen aktiv eller overstået Borrelia infektion. Derfor vil IgM antistofbestemmelsen helt udgå, nærmere bestemt pr. 1.1.2019. 

Anbefalingerne for diagnostik af Borrelia infektioner er stadig som opsummeret nedenfor:

  1. Antistofbestemmelse ved mistanke om Borrelia infektion anbefales kun ved tilstande, hvor man vil forvente positivt IgG resultat (Borrelia artrit, cardit, lymphocytom, acrodermatit), jf. Klaringsrapporten om Lyme Borreliose (www.laeger.dk).
  2. Ved positiv Borrelia IgG  kan der være tale om både overstået og aktiv infektion.
  3. Ved neuroborreliose kan antistofbestemmelse i perifert blod svigte, men denne diagnose kræver udredning med lumbalpunktur og bestemmelse af intrathekal antistofsyntese for både IgM og IgG. Denne undersøgelse foretages også på KMA og fortsætter uændret.

Overordnet regnes sensitiviteten af IgG antistofbestemmelse ved Borrelia infektion at være tæt på 100 % ved sygdomsvarighed på 6 uger eller mere. Ved sygdomsbillede foreneligt med Borrelia artrit, cardit, lymphocytom eller acrodermatit med varighed under 6 uger og negativt IgG resultat kan man gentage antistofbestemmelsen efter 2 uger for at påvise evt. serokonvertering.

Det skal understreges, at undersøgelse for Borrelia antistoffer i perifert blod kun har en plads ved sygdomstilfælde, der klinisk svarer til de velbeskrevne 2. og 3. stadie manifestationer af Borrelia infektion.  Antistofbestemmelse har således ingen plads ved erythema migrans.


Redaktør