Genoptagelse af analyser

​Afdeling for Klinisk Mikrobiologi (KMA) genoptager undersøgelser, som ekstraordinært har været sat i bero

​Følgende undersøgelser genoptages:

  • Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae PCR (eSwab)
  • Herpes simplex+ Varicella zoster-PCR (overfladeprøver)
  • Parasitundersøgelser PCR

Desværre er Hud og neglesvamp PCR (Hudsvampe RNA/DNA) fortsat i bero og forventes først genoptaget i løbet af  september. Årsagen til dette er manglende ressourcer mht. personale og udstyr, der forhåbentlig bliver afhjulpet over sommeren.

Hud og neglesvamp-undersøgelser udføres fortsat med konventionelle teknikker (mikroskopi og dyrkning).

Redaktør