​​

Diarré-udredning til én samlet PCR analyse

​Diarré-udredning (Gastroenteritis, diagnostik) (59001) omlægges 1. februar 2022 til én samlet PCR-analyse

​Implementering af denne PCR analyse vil yderligere harmonisere den mikrobiologiske service af primærsektoren i Region H.

Analysen omfatter diagnostik af 22 forskellige diarré fremkaldende mikroorganismer og udføres alle ugens dage. Svartider nedsættes betydeligt ved omlægningen og alle analyse- og dyrkningssvar på diarré udredning vil fremover samles i eet svar.

Analysen er meget sensitiv og fremsendelse af én fæcesprøve er tilstrækkelig.

Mikroskopi for orm og ormeæg er oftest kun indiceret efter udlandsophold, og skal som noget nyt rekvireres på separat fæcesprøve order ID: 41000 Parasitter Mikroskopi.

For yderligere information, se Mikrobiologiske prøver: Rekvirering og svar på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi´s  hjemmeside.

 

Bedste hilsner

Afdelingsledelsen, Anne Kailow og Jens Otto Jarløv

Overlæge Bente Olesen

 

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Herlev og Gentofte Hospital​


Redaktør