Ændret diagnostik for Borrelia

​Fra 1. januar 2017 vil Klinisk Mikrobiologisk afdeling som standard undersøgelse for Borrelia antistoffer i perifert blod udelukkende foretage IgG bestemmelse.  Kun i tilfælde af positivt IgG resultat vil der blive undersøgt for IgM. 

​Denne fremgangsmåde har følgende begrundelser:

  1. Enkeltstående positive IgM resultater, der har ringe specificitet og tvivlsom klinisk betydning, undgås.
  2. Antistofbestemmelse ved mistanke om Borrelia infektion anbefales kun ved tilstande, hvor man vil forvente positivt IgG resultat (Borrelia artrit, cardit, lymphocytom, acrodermatit), jf. Klaringsrapporten om Lyme Borreliose (www.laeger.dk).
  3. Samtidigt positivt IgG og IgM resultat tyder på aktiv infektion. Ved positivt IgG og negativt IgM resultat kan der være tale om både overstået og aktiv infektion.
  4. Ved neuroborreliose kan antistof bestemmelse i perifert blod svigte, men denne diagnose kræver udredning med lumbalpunktur og bestemmelse af intrathekal antistofsyntese for både IgM og IgG. Denne undersøgelse foretages også på KMA og fortsætter uændret.

Overordnet regnes sensitiviteten af IgG antistofbestemmelse ved Borrelia infektion at være tæt på 100 % ved sygdomsvarighed på 6 uger eller mere. Ved sygdomsbillede foreneligt med Borrelia artrit, cardit, lymphocytom eller acrodermatit med varighed under 6 uger og negativt IgG resultat kan man gentage antistofbestemmelsen efter 2 uger for at påvise evt. serokonvertering.

Det skal understreges, at undersøgelse for Borrelia antistoffer i perifert blod kun har en plads ved sygdomstilfælde, der klinisk svarer til de velbeskrevne 2. og 3. stadie manifestationer af Borrelia infektion.  Antistofbestemmelse har således ingen plads ved erythema migrans.

Redaktør