Ændrede svartider for PCR diagnostik for hudsvampe

​Ændrede svartider på undersøgelse for Hudsvampe (dermatofyt DNA/RNA) pr. 21.10.2019 og reminder om bestillingsmåde

​Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) i Herlev (nu Afdeling for Klinisk Mikrobiologi) modtager dagligt, også via KMA i Hvidovre, rekvisitioner på undersøgelse for hudsvampe (dermatofyter), som enten er bestilt ukorrekt eller fremsendt i forkerte utensilier. Vi finder det derfor nødvendigt at minde om, at undersøgelse for hudsvampe DNA/RNA med PCR og undersøgelse for hudsvampe med mikroskopi og dyrkning rekvireres hver for sig og mærkes separat, jf. nedenstående beskrivelse.

Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA

I marts 2019 har KMA Herlev taget en ny og forbedret PCR metode i brug til hurtig diagnostik af hudsvampe. Den forbedrede metode, der kan identificere en lang række af de hyppigst forekommende patogener betyder, at PCR diagnostik er den primære metode til undersøgelse af negle, hudskrab og hårstrå for hudsvampe.

Påvisning af hudsvampe DNA/RNA med PCR er derfor en separat bestilling, som skal anvendes ved primær mistanke om infektion med dermatofyter, og rekvireres som "Hudsvampe (dermatofyter) DNA/RNA" med prøvemateriale fremsendt i Sarstedtrør.

NB! Det er vigtigt, at den lille stregkodelabel fra PTB´en anvendes og sættes på langs af Sarstedtrøret (se billede).

Sarstedtrør 2a.jpg

Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi + dyrkning

Påvisning af hudsvampe ved mikroskopi og dyrkning bestilles som en særskilt undersøgelse og rekvireres som "Hudsvampe (dermatofyter) Mikroskopi og dyrkning" med prøvemateriale indsendt i Dermapak.


Indikationerne for mikroskopi og dyrkning er:

  1. Negativ PCR og fortsat mistanke om svampeinfektion, evt. med non-dermatofyter (sjældent)
  2. Mistanke om Malassezia furfur som årsag til Pityriasis versicolor, hvor den mikrobiologiske diagnose stilles ved mikroskopi
  3. Recidiverende infektioner og i forbindelse med ønske om undersøgelse for behandlingssvigt.
  4. I sjældne tilfælde, hvor påvist dermatofyt DNA ikke kan artsbestemmes

 

Med venlig hilsen

Jette Marie Bangsborg Overlæge
Tlf: 3868 3874 eller send e-mail til Jette Marie Bangsborg


Irene Møller Jensen Afdelingsbioanalytiker
Tlf: 3868 2181  eller send e-mail til Irene Møller Jensen


Redaktør