Varicella zoster virus (VZV) antistoffer (NPU12275)

Version

2 (udgivet 30.06.2021)

Princip

Påvisning af IgG antistoffer mod VZV med hjælp af Chemoluminescens immuno assay (CLIA) teknik.

Indikation 

  • Bestemmelse af immunstatus. For gravide med ukendt immunstatus med relevant eksponering, laves akut undersøgelse. Dette aftales med vagthavende læge på KMA. Akut undersøgelse er kun mulig i dagtimer på hverdage.
  • Mistanke om primær infektion (påvisning af serokonversion) eller reaktivering dvs. zoster.

Prøvemateriale 

Blod (serum) uden tilsætning

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Varicella-zoster virus IgG antistof.
                             Human herpesvirus 3-antistof (IgG);P
Materiale: serum eller koagelblod.

Tidspunkt for prøvetagning 

Så tidligt som muligt efter symptomdebut eller efter relevant eksponering. Til evt. opfølgning tages en ny blodprøve efter 2 uger med angivelse af indikation samt oplysning om tidligere prøve.

Utensilier

Gelglas

Gul Vacuette.jpg

Prøvetagning 

Venepunktur

Prøvemængde 

4-5 ml blod (2 ml serum). Minimum 1 ml blod (0,5 ml serum).

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

1-2 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.

Tolkning

Ved primær VZV-infektion optræder serokonversion (skift fra negativt IgG resultat til positivt resultat).
Titerbestemmelse udføres ikke, da det har ringe diagnostisk værdi.


Redaktør