VRE (vancomycin-resistente enterokokker), screening for (10117)

Version

1 (udgivet 27.04.2020)

Princip

Alle prøver bliver undersøgt med hurtigtest (PCR til påvisning af vancomycin-resistensgenerne vanA og vanB). Resistensgenet vanA forekommer kun i vancomycin-resistente enterokokker (VRE), mens vanB også forekommer i andre bakterier. Derfor har et positivt vanB svar ved PCR en lav prædiktiv værdi og skal altid bekræftes med dyrkning.
PCR-positive prøver dyrkes i et opformeringsmedium og efterfølgende på selektive screeningsplader.

Indikation 

  • VRE-udbrud på afdelingen. Erkendt udbrud hvor hele afsnit/afdeling screenes, efter aftale med hygiejneorganisationen.
  • Velkomstscreening. Screening af visse patienter ved indlæggelsen, efter aftale med hygiejneorganisationen
  • Anden årsag, som
    • Medpatient til VRE pos pt
    • Overflytning fra anden udbrudsafdeling
    • Tidligere VRE pos patient

Prøvemateriale 

Podning fra rektum eller stomi.

Prøvebestilling i SP/Webreq 

Undersøgelse: Vancomycinresistente enterokokker (VRE) (undersøgelse for)
Materiale: Podning
Lokalisation: Rektum eller Stomi på abdomen.

Utensilier

Podning med eSwab 


Prøvetagning 

Podepinden føres lige indenfor sphincter eller ind i stomi. Det er vigtigt at der ikke kommer for meget fæces på podepinden da PCR-reaktionen ellers kan blive hæmmet.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Sendes evt. i kølekasse.

Svarafgivelse

Hurtigtest for prøver modtaget i KMA senest kl. 20 på hverdage og senest kl. 18 på lørdag/søndag/helligdage besvares samme dag.
For dyrkningen må der påregnes en svartid på 3-5 hverdage efter prøvens modtagelse i KMA.

Positive svar hos indlagte patienter som ikke er kendte med VRE i forvejen, afgives telefonisk til den rekvirerende afdeling.

Tolkning

Negative hurtigtest besvares ”Vancomycin Resistensgen vanA (VRE): Ikke påvist kke påvist” og slutsvares, hvis prøven også er negativ for vanB og derfor ikke dyrkes. Hvis prøven er positiv for vanB, dyrkes den mhp. at påvise en evt. vanB positiv VRE.
Positive hurtigtest for vanA besvares ”Vancomycin Resistensgen vanA (VRE): påvist påvist”.
Negativ dyrkning besvares ”Ingen vækst af Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE)”. Positiv dyrkning besvares med bakterienavn og resistensmønster.
Som udgangspunkt udgives kun PCR svar for vanA. Men i sjældne tilfælde vil dyrkningsverificerede VRE være vanB positive isolater, dette vil i så fald være angivet som ” Vancomycin Resistensgen vanB (VRE) påvist”.

Bemærkninger

Kontakt hygiejneorganisationen eller vagthavende mikrobiolog ved tvivl om infektionshygiejniske forholdsregler.


Redaktør