Væv, knoglevæv og vævsbiopsier (10011)

Version

2 (udgivet 28.10.2020)

Princip

Mikroskopi, dyrkning, identifikation og følsomhedsbestemmelse af isolerede bakterier og svampe.

Indikation 

  • Infektion i subcutis, fascie, muskel, knogle eller organer.
  • Lokaliseret infektion i organ.
  • Purulent artrit.
  • Petekkialt udslæt ved meningokoksygdom

Prøvemateriale 

Vævsprøver udtaget ved kirurgisk indgreb, inkl. hjerteklapper og karproteser.
Aspirat fra inficerede områder i organer, fx knoglemarv, lever eller nyre.
Biopsi fra sårrand/-bund. Tages efter grundig afvaskning.
Vævs- og knoglevævsbiopsier fra knæ- eller hofte-alloplastik infektioner ad modum Kamme (5 biopsier fra det makroskopsk inficerede område med nyt sæt sterile instrument ved hver biopsi). Fistelgange bør undgås.
Petekkier til undersøgelse for meningokokker (se nedenfor).

Tidspunkt for prøvetagning 

Før antibiotisk behandling startes.

Utensilier

Utensilievalget afhænger af prøvematerialet. F.eks.

Sterilt spidsglas.

Sterilt spidsglas

Objektglas

Objektglas børneorm.jpg

Prøvetagning 

Aseptisk teknik.
Ved små biopsier og ved forsendelsestid ud over nogle timer bør spidsglasset forsynes med 2-3 dråber sterilt fysiologisk saltvand for at undgå udtørring.
 
Petekkier
Ved bakteriæmi med petekkier, hvor der ikke kan påvises bakterier i spinalvæsken, kan mikroskopi og dyrkning af en petekkie i visse tilfælde give en hurtig bakteriel diagnose.
Teknik: Efter desinfektion med hospitalssprit, løftes petekkien med steril kanyle og afsnittes med skalpel. Petekkien sendes i et par dråber sterilt fysiologisk saltvand til mikroskopi og dyrkning
I tilfælde af specielle undersøgelser eller særlige problemstillinger bør vagthavende mikrobiolog kontaktes.

Prøvemængde 

Vævsstykker bør ikke være >1 x 1 cm. Kun ét vævsstykke pr. spidsglas.
Spidsglas med aspireret materiale fyldes halvt.

Opbevaring

Prøvemateriale opbevares i køleskab (4-8° C).

Forsendelse 

Så vidt muligt i kølekasse. Fremsendes hurtigst muligt.

Svarafgivelse

Telefonisk svar til en autoriseret patientansvarlig medarbejder afgives ved prøver mærket ”hastesvar” fra den rekvirerende afdeling samt efter lægeligt skøn.
Foreløbigt svar afgives 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Slutsvar afgives efter 2-5 døgn.

Tolkning

Sker i reglen i samarbejde med klinisk mikrobiolog.


Redaktør